คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนที่คิดจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยไหนดี อยู่เมืองไทยก็พอรู้ว่าที่ไหนเก่งด้านไหน แต่ที่ออสเตรเลีย เชื่อว่าหลายๆคนยังรู้จักแต่ชื่อมหาวิทยาลัยดังๆแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าที่ว่าชื่อดังนั้นดังด้านไหน จะใช่ด้านที่เราสนใจอยากไปเรียนหรือเปล่า และ ที่นี่ มีคำตอบ

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามาก ถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญของประเทศอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้ประเทศมหาศาลนอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวและการส่งออกแร่ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและระดับโลกล่าสุดปี 2011-2012 นั้น ปรากฎว่ามีถึง 7 มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่ติดใน 200 อันดับแรกของสุดยอดมหาวิทยาลัยระดับโลก

มาดู 10 อันดับแรกโดยรวมกันก่อนเลยว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง

อันดับ 10 - University of Wollongong (NSW) 

UOW อยู่ห่างจากซิดนีย์ไปประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มีอัตราบัณฑิตได้งานทำสูงติด 100 อันดับแรกของโลก UOW ได้ขยายการศึกษาโดยการเปิดมหาวิทยาลัยอีกแห่งที่อาหรับเอมิเรตชื่อว่า University of Wollongong in Dubai (UOWD) ปัจจุบันเปิดสอน 9 คณะได้แก่ ศิลปศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ นฤมิตศิลป์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ สารสนเทศ กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ 
เว็บไซต์: www.uow.edu.au
อันดับโลก: 251-275

อันดับ 9 –  Macquarie University (NSW)

เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีความเป็นสากล ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทั่วโลกเกือบ 6 พันคนจาก 87 ประเทศ มหาวิทยาลัยนี้เด่นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเด่นของนักศึกษาและงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยและเทคโนโลยีโดยเน้นในเรื่องนวัตกรรม 
เว็บไซต์: mq.edu.au
อันดับโลก: 226-250

อันดับ 8 – University of Adelaide (SA)

ก่อตั้งเมื่อปี 1874 นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากอันดับสามของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยนี้มีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แห่ง และมีศูนย์อยู่ที่สิงคโปร์อีกด้วย เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะได้แก่ คณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาชีพ และคณะวิทยาศาสตร์ งานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เว็บไซต์: www.adelaide.edu.au
อันดับโลก: 201-225

อันดับ 7 – University of Western Australia (WA)

UWA เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะเป็นมหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการวิจัยและเป็นผู้นำทางด้านทรัพยากรทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัยเยอะมาก โดดเด่นในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงวันนี้ทาง UWA ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมาย โดยมีผู้ได้รับรางวัล Rhodes Scholars ถึงเกือบ 100 คน และมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีก 1 คน 
เว็บไซต์: www.uwa.edu.au
อันดับโลก: 189

อันดับ 6 – University of New South Wales (NSW)

UNSW มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในเรื่องการเรียนการสอน เน้นคุณภาพของการวิจัยและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่จะมีโอกาสในการจ้างงานสูงและได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2010 UNSW นั้นได้อันดับ 1 ในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ จิตวิทยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อีกด้วย 
เว็บไซต์: www.unsw.edu.au
อันดับโลก: 173

อันดับ 5– Monash University (VIC)

มหาวิทยาลัยโมนาชถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในแปดมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ทุนการศึกษา และการเรียนการสอน ในเมลเบิร์นมีทั้งหมด 6 วิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตที่มาเลเซีย แอฟริกาใต้ อิตาลี และสหราชอาณาจักรอีกด้วย 
เว็บไซต์: www.monash.edu.au
อันดับโลก: 117

อันดับ 4 – University of Queensland (QLD)

เปิดสอน หลายสาขาวิชาดังนี้ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ อาหารและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การท่องเที่ยว วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการวางแผน
เว็บไซต์: www.uq.edu.au
อันดับโลก: 74

อันดับ 3 – University of Sydney (NSW)

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี 1850 มีชื่อเสียงทั้งในด้านการวิจัยและการเรียนการสอน เปิดสอนทั้งหมด 16 คณะทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก คณะใหญ่ที่มีนักศึกษาสมัครเรียนเยอะที่สุดได้แก่ ศิลปะและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เว็บไซต์: sydney.edu.au
อันดับโลก: 58

อันดับ 2 – Australian National University (ACT)

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในเรื่องการวิจัยและการเรียนการสอน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนระดับโลกไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุดในออสเตรเลีย ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องเรียนและห้องสมุดที่ทันสมัย มีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียสองคน จบการศึกษาจาก ANU และมีศิษย์เก่าอีก 6 คนที่ได้รับรางวัลโนเบล 
เว็บไซต์: www.anu.edu.au 
อันดับโลก: 38

อันดับ 1 - University of Melbourne (VIC)

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อายุกว่า 150 ปีที่มักจะติดอันดับต้นๆของออสเตรเลียและระดับโลกเสมอ ขึ้นชื่อในด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และชีวการแพทย์ (Biomedicine) เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรที่ดินและอาหาร คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปี 2012 นี้ได้อันดับหนึ่งในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์อีกด้วย
เว็บไซต์: www.unimelb.edu.au
อันดับโลก: 37

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 11-20

อันดับที่ 11: The University of Newcastle 
อันดับที่ 12: Queensland University of Technology 
อันดับที่ 13: Charles Darwin University 
อันดับที่ 14: University of Tasmania 
อันดับที่ 15: Curtin University 
อันดับที่ 16: Deakin University 
อันดับที่ 17: Flinders University 
อันดับที่ 18: Griffith University 
อันดับที่ 19: La Trobe University 
อันดับที่ 20: University of South Australia

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

รวมไปถึงวิศวกรรมการบินและอวกาศเพื่อการวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน, การออกแบบซอฟต์แวร์และหุ่นยนต์เป็นต้น

1.University of Melbourne (อันดับโลก 25)

2.The University of Sydney (อันดับโลก 35)

3.The University of Queensland Australia (อันดับโลก 45)

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1.Australian National University (อันดับโลก 4)

2.The University of Sydney (อันดับโลก 18)

3.University of Melbourne (อันดับโลก 19)

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และสุขภาพ

1.University of Melbourne (อันดับโลก 14)

2.The University of Sydney (อันดับโลก 24)

3.Monash University (อันดับโลก 33)

4.The University of Queensland Australia (อันดับโลก 42)

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

เช่น เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ เป็นต้น

1.The University of Queensland Australia (อันดับโลก 26)

2.Australian National University (อันดับโลก 33)

3.The University of Sydney (อันดับโลก 45)

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านฟิสิกส์

เช่น ดาราศาสตร์, เคมี, คณิตศาสตร์และฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทางกายภาพ

1.Australian National University (อันดับโลก 26)

2.University of Melbourne (อันดับโลก 34)

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์

เช่น ธุรกิจ, การสื่อสาร, ภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจ, การศึกษา, กฎหมาย, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอื่น ๆ

1.Australian National University (อันดับโลก 18)

2.University of Melbourne (อันดับโลก 25)

3.The University of Sydney (อันดับโลก 39)

4.The University of Queensland Australia (อันดับโลก 42)

5.The University of New South Wales  (อันดับโลก 43)