Why Friends-Inter

Friends-inter คือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ เราเป็นหนึ่งในการให้คำปรึกษาและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและนัวซีแลนด์ ฟรี เราจะดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น คือ จัดหาสถาบัน จัดเตรียมเอกสาร สมัครเรียน ดำเนินการยื่นวีซ่า เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์ เตรียมตัวก่อนเดินทาง และดูแลให้ความเอาใจใส่ พร้อมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาขณะที่น้อง ๆกำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดหาสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับน้อง ๆ ที่สนใจไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

นอกจากนี้เรายินดีและมีความสุขที่ได้ให้คำแนะนำกับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้าทุกคนจะได้รับคำปรึกษาที่เป็นจริง ละเอียด และเป็นกันเองเสมือนคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

บริการของเรา

•ให้คำปรึกษา และ ดำเนินการยื่นวีซ่าทุกประเภท เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าติดตาม  โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

•ดำเนินการ จัดหาคอร์สเรียน พร้อมทั้งสมัครเรียน ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน

•การบริการเพิ่มเติมเมื่อถึงประเทศออสเตรเลีย เช่น

  • 1.บริการรับส่งสนามบิน
  • 2.บริการหาห้องพักที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • 3.บริการแนะนำสถาบันที่น้องๆ เข้าศึกษา
  • 4.บริการแนะนำการเปิดบัญชีใหม่ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • 5.บริการแนะแนวการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • 6.แนะแนวการหางานพิเศษ Past time แก่น้องๆ ที่ต้องการทำงานพิเศษระหว่างศึกษา

• คอยเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

•บริการแปลเอกสารราคาถูก

เชื่อมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ  กับ“ Friends-inter ”