Impact English College

Impact English College

เรียนภาษาราคาพิเศษ ปี 2019 

ราคา $290/week จากราคาปกติ $370/week

 Impact ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลายหลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, IELTS, การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ, การชงกาแฟ, การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ CFE, ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ TESOL และภาษาอังกฤษพร้อมประสบการณ์การทำงานเป็นอาสาสมัคร สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้องเรียนสมัยใหม่และห้องคอมพิวเตอร์ที่ให้ใช้บริการอินเตอร์เนตและส่งอีเมลฟรี ห้องเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน16คน/ห้อง ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง