ภูมิประเทศและที่ตั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิค ทางด้านตะวันออกและทะเลทัสมันด้านตะวันตก โดยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกประเทศออสเตรเลีย ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะหลัก 2 เกาะ คือเกาะเหนือและเกาะใต้ และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต โดยอยู่ห่างจากเมืองไทยใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชม. ประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่ขนาดประมาณประเทศญี่ปุ่น อิตาลีหรืออังกฤษจึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความสงบปลอดภัย

ภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู

  1. ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 12-22 องศาเซลเซียส
  2. ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 8-20 องศาเซลเซียส
  3. ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 2-15 องศาเซลเซียส
  4. ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 7-18 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรทั้งสิ้นรวม 3.9 ล้านคน 74% เป็นชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เช่นอังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 13.5% เป็นชาวเมารีหรือคนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 6% เป็นชาวโพลีนิเซียนจากเกาะต่างๆซึ่งมักอพยพมาอยู่ตามเมืองใหญ่ เช่น โอ๊คแลนด์ และที่เหลือเป็นชาวเอเซีย 6%

วิถีชีวิต

ชาวกีวีเป็นคนรักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง อัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเสมอ ชาวกีวีเน้นความซื่อสัตย์ ทำงานหนักและยึดมั่นในความยุติธรรม นอกจากนี้ยังเน้นความสะดวกสบายและความ เหมาะสมตามกาลเทศะเป็นหลัก มักไม่แต่งกายหรูหราและนำสมัย

ภาษา

ภาษาอังกฤษและภาษาเมารีถือเป็นภาษาราชการของประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษใช้พูดกันทั่วประเทศ ส่วนภาษาเมารีเป็นภาษาพูด โดยจะพูดกันเฉพาะแถบเมืองเล็กๆ ตามชนบท โดยเฉพาะนอร์ธแลนด์หรืออีสโคสท์

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับสาสนาอื่นๆ เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีศาสนสถานสำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ๆ

การปกครอง

นิวซีแลนด์ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย ตามระบบรัฐสภาของอังกฤษ กล่าวคือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

อาหารการกิน

อาหารหลักของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เนื้อแกะ เนื้อวัว เนื้อไก่ อาหารทะเล ขนมปังชนิดต่างๆ นม เนยและชีส ผักสดและผลไม้มีไม่หลากหลายชนิด แต่มีตลอดทั้งปี น้ำประปาสามารถดื่มได้

  1. อาหารเช้า : ขนมปังปิ้งทาเนยและแยมรสต่างๆ ธัญพืช นม ผลไม้
  2. อาหารกลางวัน : แซนวิชใส้ผักหรือเนื้อสัตว์ พาย ผลไม้
  3. อาหารเย็น : เป็นอาหารมื้อหลัก อาหารจานร้อนที่หลากหลายในแต่ละวัน
  4. นักเรียนอาจต้องเตรียมแซนวิชจากบ้าน เพื่อนำไปทานกลางวันหรือเตรียมเงินส่วนตัว เพื่อซื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียนตามที่ระบุในเอกสารของครอบครัว สำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่พักอาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในกรณีที่ไม่ต้องการกลับมาทานอาหารมื้อเย็นในบางวัน นักเรียนมีความจำเป็นต้องแจ้งกับแม่บ้าน หรือสมาชิกในบ้านให้ทราบล่วงหน้า

ไฟฟ้า

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่รูเสียบปลั๊กเป็นแบบมี 3 รู นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้ และหาซื้อ Adaptor Plugs ตามร้านไฟฟ้าในเมือง จึงจะเอาปลั๊กบ้านเราไปเสียบได้

เวลา

เวลาในนิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาในบ้านเรา 5 ชม.ในหน้าหนาว ส่วนหน้าร้อนจะเร็วกว่า 6 ชม. (หลังประกาศ Daylight Saving Time ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมทุกปี) และจะเปลี่ยนกลับในวันอีสเตอร์ต้นเดือนเมษา ของทุกปี

เงินตรา

เงินนิวซีแลนด์มีหน่วยเป็นดอลลาร์ และเซ็นต์ หนึ่งดอลล่าร์เท่ากับ 29 บาทโดยประมาณ หนึ่งดอลลาร์มี 100 เซ็นต์ ธนบัตรใบใหญ่สุดคือ 100 เหรียญ

( Link : อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโดยธนาคารแห่งประเทศไทย )

การเดินทาง

นิวซีแลนด์มีสนามบินนานาชาติอยู่ที่ 3 เมืองหลักของประเทศคือ โอ๊คแลนด์ ไครส์เชิร์ช และเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวง นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองหลักดังกล่าวโดยจะใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชั่วโมง แล้วเดินทางต่อด้วยสายการบินภายในประเทศไปยังเมืองอื่นๆได้ โดยหากจะเดินทางภายในเกาะเหนือ ก็ควรบินตรงเข้าโอ๊คแลนด์หรือเวลลิงตัน แล้วต่อยังเมืองอื่นอย่าง เนเปียร์ กิสบอร์น หรือนิวพลีมิธ หรือหากจะเดินทางเข้าเกาะใต้ก็บินตรงไปยังไครส์เชิร์ช แล้วต่อเครื่องภายในไปยังเมืองต่างๆอย่างเนลสัน ดูเนดิน ควีนส์ทาวน์ การเดินทางด้วยสายการบินภายในต่อไปยังเมืองต่างๆ โดยทั่วไปจะใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเดินทางโดยรถบัส เพื่อต่อไปยังเมืองต่างๆได้ด้วย หรือจะเช่ารถเพื่อขับตระเวนไปยังเมืองต่างๆ ของทั้งเกาะเหนือเกาะใต้ก็สามารถทำได้

การนำอาหารเข้านิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดทุกชนิดเข้าประเทศ อาหารแห้งควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษ และปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยยังไม่ผ่านการเปิด นอกจากนี้ต้องแจ้งสินค้าหรือสิ่งของ ต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางถึง