head
FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
 รายละเอียดหัวข้อ
ความรู้เกี่ยวกับ Gmat
ความรู้เกี่ยวกับ Gmat
G M A T
GMAT หรือ Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบ ที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา
ลักษณะของข้อสอบ
เป็นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียน ในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถ ที่นักศึกษาควรจะมี ในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย ข้อสอบแบบ ปรนัย สองส่วนด้วยกัน คือ Quantitative และ Verbal และมี ส่วน การเขียนความเรียง ที่เรียกว่า Analytical Writing Assessment (AWA)
Quantitative Section
37 คำถาม
75 นาที
คำถาม Problem Solving ~ 24 คำถาม
คำถาม Data Sufficiency ~ 13 คำถาม
Verbal Section
41 คำถาม
75 นาที
Reading Comprehension ~14 คำถาม
Sentence Correction ~13 คำถาม
Critical Reasoning ~14 คำถาม
Essay คำถาม (Analytical Writing Assessment):
จะเริ่มต้นด้วย AWA สองคำถาม ในแต่ละส่วนจะมีเวลาทำ สามสิบนาที ในการพิมพ์ความเรียงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ด อย่างง่าย ความเรียงแต่ละส่วนนั้น จะมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วในขณะที่ อีกสองส่วนนั้นไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังเอาไว้
การคิดคะแนนของ GMAT
จะมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลจะรายงานคะแนน 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาเฉพาะ ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่ง อาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ ทั้ง 3 ครั้ง ในคณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง คะแนน GMAT จะอยู่ระหว่าง 200- 800 คะแนน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำได้ประมาณ 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0-6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบทั้ง 2 ชุด คือ ทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัย จะไม่ได้รับผลคะแนน เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบ ไม่สมบูรณ์ ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทย ให้เป็นแบบการสอบกับคอมพิวเตอร์

คะแนน GMAT ที่ผู้สอบจะได้รับ จะมีแบ่งเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้
Quantitative ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 60
Verbal ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 60
Overall ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800 ซึ่งเป็นคะแนนหลังจากนำ สองส่วนแรกมารวมกันแล้วนำมาเทียบให้อยู่ในช่วงคะแนน สองร้อยถึงแปดร้อย
Analytical Writing Assessment ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 6 โดยจะเป็นคะแนนแยกจากสองส่วนแรก ส่วนนี้สำคัญน้อยกว่าสอง ส่วนแรก
Overall ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800 ซึ่งเป็นคะแนนหลังจากนำ สองส่วนแรกมารวมกันแล้วนำมาเทียบให้อยู่ในช่วงคะแนน สองร้อยถึงแปดร้อย
Analytical Writing Assessment ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 6 โดยจะเป็นคะแนนแยกจากสองส่วนแรก ส่วนนี้สำคัญน้อยกว่าสอง ส่วนแรก

การเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยดังๆ ส่วนใหญ่ ก็หมายถึง การที่จบมาแล้วได้งานทำดีๆ เงินเดือนมาก ฉะนั้น การแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยดัง จึงค่อนข้างสูง ฉะนั้น ผล GMAT ที่จะใช้เพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียน ก็สูงตามไป อย่างช่วยไม่ได้ ตารางข้างล่าง เป็นคะแนนโดยเฉลี่ย ของ ผู้ที่จะเข้าเรียน MBA ในมหาวิทยาลัย ต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา
Stanford University 730
Cornell University 670
Georgetown University 655
University of Pittsburgh 620
อัตราค่าสอบ
อัตราค่าสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 195 และสามารถเลือกวันสอบได้ โดยทาง IIE จัดสอบทุกวัน วันละ 1 รอบ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ตลอดช่วงเวลา 3 สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน ไม่มีการจัดสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน การสอบแต่ละครั้งสามารถรับผู้สมัครได้ 19 คน นักศึกษาสามารถรับใบสมัครและสมัครสอบได้ IIE นักศึกษาสามารถทราบผลปรนัยทันทีหลังการสอบ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.gmat.org

โดย : FRIENDS-INTER เมื่อวันที่ 04/07/2011 เวลา 15:12:08


  ความคิดเห็นที่ [ 1 ]

จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเองจำหน่าย จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669Thanaporn

Tongmak

1101800398392

Chanapa_jib@yahoo.co.th

ไทย

พุทธ

สาธุประดิษฐ์

ยานนาวา

022124353
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเองจำหน่าย จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
จำหน่าย MITSUBISHI INVERTER รับซ่อม INVERTER ขาย INVERTER PARKER HITACHI SIEMENS VACON OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique .schneider COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC ในราคาเป็นกันเอง
www.vccontrolmatic.com
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel :02-2124353,081-8605669Thanaporn

Tongmak

1101800398392

Chanapa_jib@yahoo.co.th

ไทย

พุทธ

สาธุประดิษฐ์

ยานนาวา

022124353

โดย : wen เมื่อวันที่ 28/02/2013 เวลา 11:01:33 

 แสดงความคิดเห็น

 


   
 
     
รูปภาพ แสดงผลใน Browser : Internet Exeplorer 5.5+
  ชื่อ **
  อีเมล
  ใส่รหัสโค๊ด => 17653
     
   

 
  10 กระทู้ล่าสุด ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
   aone  [04/06/2015 เวลา 19:16:42 ] ( อ่าน 12 /ตอบ 0)
 DevilScreaM [26/05/2015 เวลา 10:34:54 ] ( อ่าน 20 /ตอบ 0)
 KAMPRETT  [04/03/2015 เวลา 16:23:37 ] ( อ่าน 71 /ตอบ 0)
 xxx  [13/11/2014 เวลา 00:42:01 ] ( อ่าน 227 /ตอบ 0)
  single attacker [24/09/2014 เวลา 04:32:53 ] ( อ่าน 222 /ตอบ 0)
 Untitled Document

FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
ที่อยู่ 60/5 ถ.หนองบัว หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-716689 , 081-9801418

  CopyRight 2009-2010 http://www.friends-inter.com All Right Reserved. Power by : Chiangrai Enter Soft