head
FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
 รายละเอียดหัวข้อ
หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
เป็นคุณวุฒิสูงสุดในระบบการศึกษา ปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลียเป็นการเรียนในรูปแบบที่เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก แต่บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยที่สุด 3 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกัน และควรมีพื้นฐานการทำวิจัยและพื้นฐานทางทฤษฎีในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี
ปริญญาโท (Master Degree)
ปริญญาโทในระบบ Coursework ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีบางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework คือเข้าชั้นเรียนฟังคำบรรยายโดยไม่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบ สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย เป็นการเรียนแบบทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ล้วนๆ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีและมักจะรับผู้ที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการทำวิจัย มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนหลักสูตรเตรียมพื้นฐานคือ Graduate Diploma หรือ Master Qualifying ก่อน
อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
บางสถาบันอาจเรียก Postgraduate Diploma เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใช้ระยะเวลา 1 ปี เป็นหลักสูตร Coursework เน้นความรู้เฉพาะด้านเพื่อเสริมความรู้ที่ได้มาในระดับปริญญาตรี ในหลายสาขาวิชาได้ถือเอา Graduate Diploma เป็นคุณวุฒิขั้นแรกหรือปีแรกของปริญญาโท โดยบังคับให้เรียน Graduate Diploma ก่อนแล้วจึงเรียนต่อ Master เมื่อผ่าน Graduate Diploma แล้ว
วุฒิบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)
Graduate Certificate เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน เป็นหลักสูตรที่เสริมความรู้และทักษะวิชาชีพระดับสูงในหลายๆ สาขาโดยเฉพาะ MBA ในระบบคุณวุฒิต่อเนื่อง ผู้เรียนอาจเริ่มต้นด้วยการเรียน Graduate Certificate 1 ภาคการศึกษาหลังจากนั้นเรียน Graduate Diploma อีก 1 ภาคการศึกษา หากต้องการได้ปริญญาโท ก็เรียนต่ออีก 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนอาจหยุดพักในช่วงคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งและเมื่อพร้อมก็อาจกลับมาเรียนต่อ
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
ปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3 ปี สถาปัตยกรรม 3-5 ปี วิศวกรรม 4 ปี แพทย์ศาสตร์ 6 ปี หากต้องการได้ปริญญาเกียรตินิยม (Honour) ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ปี และต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปกติอีก 1 ปี
อนุปริญญาชั้นสูง (Diploma/AQF : Advanced Diploma)
อนุปริญญาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี เป็นหลักสูตรฝึกทักษะทางวิชาชีพชั้นสูง ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
อนุปริญญา (Associate Diploma/AQF : Diploma)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นเสริมสร้างทักษะที่ต้องใช้ในงานเทคนิคหรืองานการจัดการในสาขาอาชีพต่างๆ เช่นไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ธุรกิจการจัดการ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Advanced Certificate)
เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นวางรากฐานทักษะ และความรู้ที่ต้องใช้ในการปฎิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ เน้นทักษะและความรู้ที่จำเป็นในระดับการจัดการชั้นต้น ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร (Cerificate)
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้นเพื่อวางพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพในกิจการต่างๆ วุฒิบัตรวิชาชีพนี้มีตั้งแต่ระดับ 1-4 ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ถึง 6 เดือน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า


โดย : FRIENDS-INTER เมื่อวันที่ 09/07/2011 เวลา 11:44:48

 แสดงความคิดเห็น

 


   
 
     
รูปภาพ แสดงผลใน Browser : Internet Exeplorer 5.5+
  ชื่อ **
  อีเมล
  ใส่รหัสโค๊ด => 95766
     
   

 
  10 กระทู้ล่าสุด ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
   aone  [04/06/2015 เวลา 19:16:42 ] ( อ่าน 12 /ตอบ 0)
 DevilScreaM [26/05/2015 เวลา 10:34:54 ] ( อ่าน 20 /ตอบ 0)
 KAMPRETT  [04/03/2015 เวลา 16:23:37 ] ( อ่าน 71 /ตอบ 0)
 xxx  [13/11/2014 เวลา 00:42:01 ] ( อ่าน 227 /ตอบ 0)
  single attacker [24/09/2014 เวลา 04:32:53 ] ( อ่าน 222 /ตอบ 0)
 Untitled Document

FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
ที่อยู่ 60/5 ถ.หนองบัว หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-716689 , 081-9801418

  CopyRight 2009-2010 http://www.friends-inter.com All Right Reserved. Power by : Chiangrai Enter Soft