head
FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
 รายละเอียดหัวข้อ
ศึกษาด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ( Law )
ศึกษาด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย (Study Law in Australia)
การศึกษาด้านกฎหมายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นมืออาชีพจะเพิ่มโอกาสที่ดียิ่งแก่นักศึกษา สิ่งผลักดันให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านกฎหมายคืออนาคตที่ดีที่รออยู่เมื่อเรียนจบ การเรียนด้านนี้จะสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานและสถานภาพทางสังคมที่ดีในอนาคต
โรงเรียนกฎหมายในประเทศออสเตรเลียเปิดหลักสูตรทางกฎหมายในหลายแขนง อาทิ ด้านรัฐศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การเงินการธนาคาร รวมไปถึงการให้การศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สุขภาพ และสื่อต่างๆ ทั้งนี้หากคุณมีวุฒิปริญญาตรีด้านอื่นๆ คุณสามารถเรียนต่อด้านกฎหมายได้ในระยะเวลา 3 ปี กรณีผู้ที่จบมัธยมศึกษาจะใช้เวลาในการเรียน 4-5 ปี อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สามารถช่วยให้คุณได้เรียนปริญญา 2 ใบไปพร้อมๆ กัน ระหว่างการเรียน 5 ปีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อรับปริญญา 2 ใบไปพร้อมๆ กันได้ หนึ่งในนั้นคือนิติศาสตร์ และอีก 1 ใบอาจเป็นศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่คุณต้องการที่จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยปริญญาตรี 2 ใบจากประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมายดังนี้

มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash university) : http://www.monash.edu.au
สถานที่ตั้ง : เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย
มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash university) ติดอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาในประเทศออสเตรเลีย การเรียนคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาชมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสำหรับนักศึกษา โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านกฎหมาย ทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยโมนาชมีส่วนอย่างสำคัญต่อการเติบโตทางหน้าที่การงานในอนาคตของนักศึกษา อีกทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาทักษะทางการคิดเชิงวิเคราะห์และการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาชได้ชื่อว่าเป็นคณะที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมไปถึงสร้างบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเมอร์ดอช (Murdoch University) : http://www.murdoch.edu.au
สถานที่ตั้ง : เมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยเมอร์ดอช (Murdoch University) มีแนวโน้มความก้าวหน้าด้านการศึกษาอย่างโดดเด่นซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านคุณภาพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โรงเรียนกฎหมายเมอร์ดอช (Murdoch's Law School) เป็นทางเลือกอันดับต้นของนักศึกษาจากทั่วโลกที่สนใจในการประกอบอาชีพด้านกฏหมาย หลักสูตรที่จัดสร้างขึ้นเน้นตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน อีกทั้งมีความเข้มข้นทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานระดับโลก ศิษย์เก่าจำนวนไม่น้อยของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมทำงานกับองค์กรระดับสากลต่างๆ อาทิ สหประชาชาติในสถานที่ เช่น โคโซโวและฉนวนกาซา แม้กระทั่งที่นิวยอร์ค

มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (University of New South Wales) : http://www.unsw.edu.au
สถานที่ตั้ง : เมืองซิดนีย์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (University of New South Wales : UNSW) โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ได้รับการยกย่องว่ามีชื่อเสียงดีที่สุดในออสเตรเลียและภาคพื้นสมุทร มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติว่ามีนักศึกษาจำนวนมากของมหาวิทยาลัยได้รับทุนโรดส์ (Rhodes scholarship) ทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Scholarship) และทุนอื่นๆ อีกหลายทุนในแต่ละปี โดยเฉพาะนักศึกษาของโรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ที่ได้รับทุนโรดส์เป็นจำนวนถึง 5 ทุนในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จนี้เหนือกว่ามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์เปิดหลักสูตรการศึกษาหลากหลายวิชา อาทิ กฎหมายในยุคข้อมูลข่าวสาร กีฬาและ กฎหมายในโลกตะวันตก กฎหมายไซเบอร์สเปส กฎหมายอาญา กฎหมายเด็กและเยาวชนกฏหมายพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิคนพิการ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายประกันภัย กฎหมายสื่อ การฟ้องร้องประโยชน์สาธารณะ กฏหมายการธนาคาร กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายกีฬา เป็นต้น

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney):http://sydney.edu.au
สถานที่ตั้ง : เมืองซิดนีย์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลก โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็กๆ สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและอีกในหลายๆ หลักสูตรสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉพาะในหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) : http://www.bond.edu.au
สถานที่ตั้ง : เมืองโกลด์โคส รัฐควีนแลนด์
มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) ติดลำดับโรงเรียนกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลีย โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยบอนด์จัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านกฎหมายทั้งระดับธุรกิจและรัฐบาล โรงเรียนกฎหมายเชี่ยวชาญในทุกๆ สาขาหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ตั้งอยู่ภายในรัฐควีนแลนด์ มหาวิทยาลัยบอนด์ถูกระบุในนิตยสาร Forbes ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดของโลกและมหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดของออสเตรเลียในปี 2008

นอกจากสถาบันข้างต้น ยังมีโรงเรียนกฎหมายอื่นๆ ที่มีความสำคัญอาทิ โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ (The University of New England - Law School) โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (University of New Castle - School of Law) มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก (James cook University) และมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส์ (Flinders University) ต่างมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายในหลายสาขา ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากคุณสนใจในการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย

โดย : FRIENDS-INTER เมื่อวันที่ 12/07/2011 เวลา 11:55:19

 แสดงความคิดเห็น

 


   
 
     
รูปภาพ แสดงผลใน Browser : Internet Exeplorer 5.5+
  ชื่อ **
  อีเมล
  ใส่รหัสโค๊ด => 86416
     
   

 
  10 กระทู้ล่าสุด ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
   Jinn  [06/07/2015 เวลา 04:40:46 ] ( อ่าน 0 /ตอบ 0)
 Jinn  [06/07/2015 เวลา 04:36:32 ] ( อ่าน 0 /ตอบ 0)
 jinn  [06/07/2015 เวลา 04:35:46 ] ( อ่าน 0 /ตอบ 0)
 aone  [04/06/2015 เวลา 19:16:42 ] ( อ่าน 12 /ตอบ 0)
 DevilScreaM [26/05/2015 เวลา 10:34:54 ] ( อ่าน 21 /ตอบ 0)
 KAMPRETT  [04/03/2015 เวลา 16:23:37 ] ( อ่าน 73 /ตอบ 0)
 xxx  [13/11/2014 เวลา 00:42:01 ] ( อ่าน 228 /ตอบ 0)
  single attacker [24/09/2014 เวลา 04:32:53 ] ( อ่าน 222 /ตอบ 0)
 Untitled Document

FRIENDS INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
ที่อยู่ 60/5 ถ.หนองบัว หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-716689 , 081-9801418

  CopyRight 2009-2010 http://www.friends-inter.com All Right Reserved. Power by : Chiangrai Enter Soft